Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Модель предметної області (ПрО)

ПрО – це сукупність точних визначень понять, концептів об’єктів реального простору предметної області з їхніми характеристиками, а також множина синонімів і класифікаційних логічних взаємозв’язків між цими поняттями. Об’єкти як абстракції реального світу і поняттєва структура відображають функції об’єктів і відношення між ними. Виділені в ПрО об’єкти структурно впорядковуються за допомогою теоретико множинних операцій (селекції, композиції, перетину тощо) та об’єднуються за загальними ознаками у класи й суперкласи. Модель ПрО подамо у вигляді

MПрО = {Mo, Мсх, МПС, P, D},

де Mo – множина об’єктів і відношень між ними та свідомістей о змісті функцій і даних об’єктів, с якими вони функціонують.

Мсх – множина загальних характеристик пов’язаних об’єктів через загальні дані та характеристик внутрішнього типа, що притаманні кожному об’єкту і входять до схеми обчислень композицій об’єктів задач ПрО;

МПС – модель програмної системи чи МСПС, які реалізують завдання та функції предметної області ПрО,

Р – множина предикатів з порядку і умов виконання об’єктів за їх функціональними і не функціональними характеристиками моделі властивостей об’єктів Mo, методи яких забезпечують їх програмну реалізацію в ПС,

D – множина даних предметної області, які необхідні для виконання ПС і які можуть зберігатися у базах даних.

 

Модель програмної системи – МПС

Програмна система – сукупність окремих компонентів для реалізації взаємопов’язаних функцій деякої ПрО у заданому середовищі. Програмний компонент – це самостійний продукт, що підтримує об'єктну парадигму, реалізує частину або усю окрему предметну область і уміє взаємодіяти з іншими компонентами системи через інтерфейси.

Модель програмної системи – ПС дамо у такому визначенні:

МПС = {L, Mf, Ms, Mi, Md},

де L = {L1, L2, …, Lk) – мовні засоби опису функцій чи задач предметної області, одна з мов включає набір операцій (actions) алгебри, щодо дій з реалізації і виконання відповідних програмних компонентів;

Mf – множина функцій моделі ПрО, яка є по сутності моделлю об’єктів ПрО, тобто Mf = {O1, O2,…, Or} цієї ПрО, кожний об’єкт якої трансформується до компонентного коду цієї функції відповідної ПС ПрО;

Ms = {Msin, Msout, …,Msinou} – множина сервісів , що включає моделі передачі вхідних даних Msin, вихідних даних Msout та серверних даних Msinout ПС на сервері Application, базованих на системних сервісах (Common Facility Services) операційного середовища з механізмами компонентів – брокера, монітора, сервісного контракту IContract WСF тощо;

Mi – множина інтерфейсів в мові IDL з описом вхідних (in) і вихідних параметрів (out) та (inout) КПВ об’єднаного типу для пари зв’язних компонентів в структурі ПС. З практичної точки зору усі загальні типи даних специфікуються як зовнішні дані в паспорті моделі ПрО;

Md – множина даних та метаданих предметної області ПС, які специфіковані в КПВ, як примітивні чи складні фундаментальні типи даних, що є в кожної мові програмування. ПС в МП, а також в модулі посереднику (stub, skeleton) в мові IDL.

Множини Ms та Mi мають перетин по даним in, out, inout, які входять до складу зовнішніх типів даних, які передаються по мережі від одного компонентного об’єкту до іншого, що розташованій на сервері Application, після їх обчислень результати повертаються компоненту, що звернувся з запитом чи протоколом..

 


Читайте також:

 1. G2G-модель електронного уряду
 2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 3. Або спеціаліста з профпатології міста (області), завідуючого відділен1
 4. Абстрактна модель
 5. Абстрактна модель
 6. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 7. Американська модель соціальної відповідальності
 8. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 9. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
 10. Англійський економіст У. Бріджез пропонує модель організаційних змін за такими напрямками.
 11. Англо-американська модель
 12. Англо-американська модель
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концептуальні моделі ПС, СПС за компонентами | Модель сімейства програм (СПС)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.