Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про методи навчання

План

План

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченню роботи оператор зобов'язаний дотримуватись такої послідовності вимкнення обчислювальної техніки:

- провести закриття всіх активних завдань;

- виконати парковку зчитуючої головки жорсткого диску (якщо не
передбачена автоматична парковка головки);

- переконатися, що в дисководах немає дискет;

- вимкнути живлення системного блока (процесора);

- вимкнути живлення всіх периферійних приладів;

- відключити блок живлення.

4.2.По закінченні роботи оператор зобов'язаний оглянути і привести в порядок робоче місце, зняти халат і вимити з милом руки та обличчя.

5.1.Оператор зобов'язаний:

- у всіх випадках виявлення обривів проводів живлення, несправності
заземлення та інших пошкоджень електрообладнання, появи запаху чаду
негайно відключити живлення і повідомити про аварійну ситуацію ке­
рівництву та черговому електрику;

- при виявленні людини, яка потрапила під напругу, негайно звільнити
його від дії струму шляхом відключення електроживлення і до прибуття
лікаря надати потерпілому долікарську допомогу;

- в будь-яких випадках збою в роботі технічного обладнання або прог-­
рамного забезпечення негайно викликати представника інженерно -
технічної служби експлуатації обчислювальної техніки;

- у випадках появи різі в очах, різкому погіршенні видимості, немож­-
ливості сфокусувати погляд або навести його на різкість, поява болю в
пальцях і кистях рук, посиленні серцебиття негайно покинути робоче
місце, повідомити про це керівника робіт і звернутися до лікаря;

- при загорянні обладнання відключити живлення і вжити заходів з
гасіння пожежі за допомогою вуглекислотного або порошкового вог-­
негасника, викликати пожежну команду і повідомити про випадок ке-­
рівника робіт.

- У випадку відключення електроживлення припиніть роботу і пові-­
домте керівника. Не намагайтеся самостійно з'ясовувати і усувати причи­-
ну. Пам'ятайте, що напруга може несподівано з'явитися.

- При загорянні чи пожежі пам'ятайте, що гасити електроустановки
слід вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, а також сухим
піском, щоб запобігти ураженню електричним струмом.

 

 

 1. Поняття про методи навчання.
 2. Методи, прийоми та засоби навчання.
 3. Різні підходи до класифікації методів навчання.
 4. Співвідносна характеристика окремих методів навчання і вимоги, які ставлять до їх використання (самостійне опрацювання).

 

Рекомендована література

Базова:

1. Бондар, В. В. Дидактика [Текст] / В. В. Бондар. К. : Либідь, 2005. 264 с.

2. Волкова, Н. П. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / Н. П. Волкова. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с. – С.275 – 313.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2011. - №14 - 15. - С.7 - 19.

4. Кузьминський, А.І. Педагогіка: Підручник [Текст] / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К. : – Знання, 2007. 447с. - С.150 -162.

5. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. - 504с. – С.260 – 329

6. Фіцула, М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. Фіцула. -К.: Академвидав, 2007. 560 с. - С.129 – 161.

Додаткова:

1. Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : Навчальний посібник / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240 с. – C. 93-136.

2. Ягупов, В. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 559 с. – С. 317 – 380

3. Карапузова, Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К. : Академвидав, 2012. – 192 с. – С.98 – 129.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards/

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html?PrintVersion

 1. Вступна частина:

Піднялися всі, повернулися один до одного, посміхнулися один одному!

1.1. Оголошення теми, мети і завдань лекції.

ТЕМА ЛЕКЦІЇ:МЕТОДИ НАВЧАННЯ.

МЕТОД «ОЧІКУВАННЯ». ПИТАННЯ: що ви очікуєте дізнатися з даної теми? З якими вивченими темами пов’яжемо дану тему? На які питання дає нам відповіді дидактика як галузь педагогіки?

Щоб відповісти нам на питання дидактики ЯК НАВЧАТИ, необхідно ознайомитися з терміном (основним педагогічним поняттям дидактики) «метод навчання».

Ніщо не розкриває в такій мірі шлях

учню, ніщо йому так не допомагає

рухатися вперед, як хороший метод.

Джон Локк

1.2. Ознайомлення з планом лекції, основною та додатковою літературою.

1. Поняття про методи навчання.

2. Методи, прийоми та засоби навчання.

3. Різні підходи до класифікації методів навчання.

4. Співвідносна характеристика окремих методів навчання і вимоги, які ставлять до їх використання (самостійне опрацювання).

Ключові поняття

Список рекомендованої літератури

 1. Виклад лекційного матеріалу

 

Метод (від гр. methodos) – шлях до чогось, спосіб пізнання. У вузькому значенні метод навчання тлумачиться як спосіб керівництва пізнавальною діяльністю учнів, що має виконувати навчальну, виховну та розвивальну функції.

Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності КОГО? Учителя (викладання) та учні (учіння). Учитель здійснює різноманітні способи, які допомагають учням засвоїти матеріал, сприяє активізації навчального процесу, учень сприймає, осмислює, запам’ятовує тощо цей матеріал. Метод при цьому виступає як упорядкована взаємодія, співробітництво.

Це дозволяє зробити висновок про те, що метод навчання – це спосіб спільної роботи вчителя з учнями, що спрямований на розв’язання навчальних, виховних і розвивальних завдань в процесі навчання.

Метод навчання є одним із найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі та завдання навчання, досягнути відповідних результатів. Тих, які ставить перед школою держава.

 

ПИТАННЯ: в якому документі зазначенні вимоги до загальноосвітнього рівня підготовки учнів?


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V Засоби навчання
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 6. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 7. Адаптації та навчання
 8. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 11. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 12. Адміністративні методи управління
Переглядів: 397

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи | Спостереження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.