Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичні завдання

Н.1. Охарактеризуйте сутність концепції «витрат втрачених можливостей».

Н.2. Частинна варіація факторів виробництва та функція витрат.

Н.3. Закон неминучого зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства.

Н.4. Пропорційна варіація факторів виробництва та функція витрат.

Н.5. Ізоклинна варіація факторів виробництва та функція витрат.

Н.6. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.

Н.7. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

Н.8. Постійні витрати підприємства становлять 60 грош. од., величини змінних витрат наведено в таблиці:

Сукупний обсяг ви-робниц- тва, Q, од. Постійні витрати, FC Змінні витрати, VC Сукупні витрати, ТС Середні постійні витрати, AFC Середні змінні витрати, AVC Середні сукупні витрати, АТС Граничні витрати, МС
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Заповніть таблицю і виконайте такі завдання:

а) Накресліть криві постійних, змінних і сукупних витрат. Поясніть, яким чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих середніх змінних, сукупних і граничних витрат.

б) Накресліть криві AFC, AVC, ATC i MC. Поясніть спосіб обчислення та форму кожної з чотирьох кривих, а також характер їх взаємодії. Зокрема, поясніть, не вдаючись до математичних формул, чому крива МС перетинає криві AVC та ATC у точках їх мінімуму.

в) Поясніть, як зміниться положення кожної з чотирьох кривих, якщо сума постійних витрат становитиме не 60, а 100 грош. од.; якщо сума змінних витрат буде на 10 грош. од. менше при кожному даному обсязі виробництва.

Н.9. Припустімо, що ви збираєтеся відкрити мале підприємство з виробництва столярних виробів. Придбання необхідного устаткування обійдеться вам у 50 тис. грош. од. власних коштів, які за альтернативного їх використання можуть щорічно давати вам 5 тис. грош. од. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Вам необхідно найняти 10 робітників, місячний фонд оплати яких становитиме 2100 грош. од. Крім того, за оренду виробничого приміщення ви щорічно сплачуватимете 4 тис. грош. од., а на закупівлю сировини та матеріалів і оплату електроенергії витрачатимете 15 тис. грош. од. За вашими підрахунками річний дохід підприємства від продажу столярних виробів після сплати податків становитиме 69,3 тис. грош. од. На аналогічному малому підприємстві вам пропонують зайняти вакантну посаду менеджера з річною оплатою в 4200 грош. од. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку, які отримуватиме мале підприємство, виходячи з наведених вище даних.

Н.10. На взуттєвій фірмі за годину праці виготовляється 1,2 пари взуття. Визначте середні змінні витрати виробництва однієї пари взуття, припускаючи, що праця є єдиним змінним фактором виробництва і що витрати на працю становлять 24 грош. од. на годину.

Якщо постійні витрати становлять 16 000 грош. од. на місяць, а місячний обсяг виробництва — 1000 пар взуття, то якою буде величина середніх сукупних витрат виробництва?

Припустімо, що у довгостроковому періоді підприємство подвоїло обсяг випуску продукції, вдвоє збільшивши використання праці й капіталу. Побудуйте траєкторію зростання за умов збільшення обсягу виробництва до 2000, 3000, 4000, 5000 пар взуття на місяць, припускаючи, що при розширенні виробництва підприємство не може змінити співвідношення використовуваних ресурсів, а визначені вами величини витрат є мінімальними при виробництві на цій фірмі. Побудуйте криві довгострокових середніх і граничних витрат. Покажіть на цих кривих вплив збільшення заробітної плати до 30 грош. од.

Рис. 8.5. Лінії витрат підприємства

Н.11. На основі наведених графіків витрат (рис. 8.5), пов’язаних з виробництвом телевізорів, дайте відповіді на такі запитання:

а) яка сума змінних витрат при виробництві 15 телевізорів?

б) яка величина середніх змінних витрат виробництва 30 телевізорів, якщо при обсязі випуску в 10 телевізорів середні постійні витрати становлять 330 грош. од.;

в) зобразіть на графіку для будь-якого рівня виробництва прямокутник, площа якого відповідає величині сукупних постійних витрат.

Н.12. Побудуйте графіки різних показників, які ілюструють дію закону спадної продуктивності ресурсів.

Н.13. Побудуйте графіки показників, які ілюструють різні ефекти віддачі від масштабів виробництва у довгостроковому періоді.

Н.14. З якими варіантами вибору зустрічається підприємство в процесі вироблення довгострокової стратегії розвитку?

Н.15. Як та чи інша форма кривої довгострокових середніх витрат може вплинути на структуру галузі?

 


Тема 9

РИНКОВА ПРОПОЗИЦІЯ


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативний рівень | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.