Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичні завдання

Н.1. Ринковий попит на продукцію підприємства за умов досконалої конкуренції. Графічне відображення попиту, середнього, граничного і сукупного виторгу конкурентного підприємства.

Н.2. Дайте визначення понять «сукупний виторг», «середній виторг», «граничний виторг». Наведіть синоніми слів «сукупний», «виторг».

Н.3. Чому одні підприємства максимізують прибуток, а інші — мінімізують збитки?

Н.4. У чому суть двох методів розв’язання задач, сформульованих у запитанні Н.3?

Н.5. Чим визначається рівень випуску продукції, що дає максимальний прибуток у короткостроковому періоді, якщо підприємство діє в умовах досконалої конкуренції?

Н.6. В яких випадках підприємство продовжуватиме свою діяльність, навіть якщо вона є збитковою?

Н.7. Яким чином короткострокова пропозиція підприємства зв’язана з кривими її затрат?

Н.8. У чому полягає парадокс економічного прибутку?

Н.9. В яких випадках порушується рівновага конкурентного підприємства і галузі? Під впливом яких змін це відбувається?

Н.10. Чим відрізняється довгострокова пропозиція в галузях з незмінними, зростаючими та спадними витратами?

Н.11. Вибрати з наведених варіантів відповідей правильні:

Н.11.1. Сума збитків підприємства, яке закривається, в короткостроковому періоді за умов досконалої конкуренції:

а) дорівнює сукупним змінним витратам;

б) дорівнює нулю;

в) дорівнює сукупним фіксованим витратам;

г) не можна визначити.

Н.11.2. Якщо крива граничних витрат товаровиробника перетинає лінію його середніх змінних витрат у точці, що відповідає 400 грош. од., а середніх загальних — 500 грош. од., то він зупинить виробництво при поточній ціні продукту:

а) нижче 500, але вище 400 грош. од.;

б) 500 грош. од.;

в) товаровиробника задовольнятиме будь-яка ціна;

г) 399 грош. од.;

д) нижче 400 грош. од.

Н.11.3. У конкурентній галузі функціонує 1000 підприємств. Для кожного з них граничні витрати при виробництві 50 виробів на місяць становлять 25 грош. од., 60 шт. — 30 грош. од., 70 шт. — 35 грош. од. Якщо ринкова ціна виробу встановиться на рівні 30 грош. од., то галузева пропозиція становитиме на місяць:

а) не більше 50 тис. шт.;

б) 50 тис. шт.;

в) 60 тис. шт.;

г) 70 тис. шт.;

д) більше 70 тис. шт.

Н.11.4.До яких наслідків приведе одержання конкурентними підприємствами економічного прибутку в довгостроковому періоді:

а) підприємства почнуть нарощувати масштаби виробництва;

б) підприємства залишать галузь;

в) підприємства скоротять обсяги виробництва;

г) інші підприємства будуть входити в галузь;

д) ситуація не позначиться на галузевій структурі.

Н.11.5. Якщо граничні витрати перевищують середні загальні витрати за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, то товаровиробник:

а) отримує прибуток;

б) зазнає збитків;

в) припиняє виробництво;

г) виходить з галузі;

д) усі попередні відповіді неправильні.

Н.12. У таблиці наведено дані про витрати на одиницю продукції (у грош. од.) для діючого в умовах досконалої конкуренції виробника.

Загальна кількість продукту, Q Середні постійні витрати, AFC Середні змінні витрати, AVC Середні сукупні витрати, АТС Граничні витрати, МС
42,5 72,5
37,5 52,5
37,5 47,5
8,57 38,57 47,14
7,5 40,63 48,13
6,67 43,33
46,5 52,5

а) Чи буде виробник діяти у короткостроковому періоді за ціни продукту 32 грош. од.? Чому «так» або чому «ні»? Якщо він функціонуватиме, то яким буде обсяг виробництва, максимізуючий прибуток? Поясніть. Визначте суму економічного прибутку або збитку на одиницю продукції.

б) Дайте відповідь на запитання а) за умови, що ціна продукту дорівнює 40 грош. од.; 55 грош. од.; 65 грош. од.;

в) Заповніть таблицю пропозиції підприємства у короткостроковому періоді та обчисліть прибуток чи збитки на всіх рівнях обсягу виробництва (графи 4 і 5).

Ціна, грош. од. Запропонована кількість, одне підприємство Запропонована кількість, 1500 підприємств Прибуток чи збиток, грош. од.
на одиницю на всю кількість
     
     
     
     
     
     
     

Поясніть вираз: «Той відрізок кривої граничних витрат конкурентного підприємства, що лежить вище кривої її середніх змінних витрат, є кривою пропозиції у короткостроковому періоді для підприємства». Проілюструйте графічно.

Н.13. Якою має бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство, функція витрат якого ТС = 6 + 0,25 Q2, отримувало нормальний прибуток? Функція попиту на цей товар має вигляд Р = 15 – 2Q.

Н.14. Використовуючи наведені дані про діяльність малого підприємства, заповніть пропуски в таблиці та з’ясуйте за кожним варіантом, що є доцільнішим для підприємства:

а) закритися;

б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

є) нічого не змінювати.

Варіант Р Q TR TC TFC TVC ATC AVC MC
      3,9 14,1   4,7
    12,8 7,2     3,2
       
    13,6     2,7
      1,4 23,1 3,5  
       
  22,8      
    45,5 43,4     6,2 5,5
        4,5
    21,5 6,5     3,5

Н.15.Припустімо, що ринковий попит на продукт визначається такими даними:

Ціна, грош. од.
Загальна кількість продукції, на яку є попит 17 000 15 000 13 500 12 000 10 500 9 500 8 000

Використавши результати розв’язання задачі Н.12, визначте:

а) якою буде ціна рівноваги;

б) яким буде рівноважний обсяг виробництва для кожного підприємства;

в) яким буде прибуток чи збиток на одиницю продукції;

г) яким буде стан галузі у довгостроковому періоді; буде вона розширюватися чи скорочуватися?

Н.16. Функцію сукупних витрат конкурентного підприємства у короткостроковому періоді наведено у таблиці:

У галузі зайнято 1000 однакових підприємств. Шкала попиту:
Ціна, грош. од. Обсяг попиту, шт.

 

Випуск продукції
за одиницю часу, шт.

Сукупні витрати, грош. од.

Визначте:

а) рівноважну ціну;

б) випуск продукції кожного підприємства;

Рис. 10.7. Криві витрат

в) зміни у галузі (вихід підприємств або прихід нових) у довгостроковому періоді.

Н.17. На рис. 10.7. показано криві витрат підприємства, яке працює за умов досконалої конкуренції. Дайте відповідь на запитання:

а) за якої ціни товару підприємство готове припинити виробництво?

б) за якої ціни товару підприємство отримувало б тільки нормальний прибуток?

в) покажіть на графіку площу, що відображає сукупні постійні витрати за ціни товару, що забезпечує підприємству нормальний прибуток;

г) в якому діапазоні цін підприємство продовжуватиме виробництво зі збитками в короткостроковому періоді?

д) покажіть на графіку криву пропозиції підприємства;

е) за яких цін підприємство могло б отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді?

Рис. 10.8. Витрати та виторг підприємства

Н.18. На рис. 10.8 зображено криві сукупного виторгу і сукупних витрат гіпотетичного підприємства. Дайте відповіді на запитання:

а) якому типові ринку відповідає дана ситуація і чому?

б) який період відображає графік: коротко- чи довгостроковий?

в) яка ціна товару, що випускається підприємством?

г) яка величина постійних витрат підприємства?

д) за яких обсягів виробництва підприємство отримує нульовий економічний прибуток?

е) за якого випуску підприємство отримує максимальний прибуток?

Н.19. Проілюструйте графічно, що має зробити конкурентне підприємство, якщо МС > АТС.

Н.20. Побудуйте лінію галузевої пропозиції на ринку досконалої конкуренції у довгостроковому періоді за умови використання універсальних (унікальних) ресурсів.


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання на проект.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
У результаті вивчення теми студент повинен | Тема 11

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.