Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Індивідуальні завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

Даниленко О.Ф.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункового завдання

з навчальної дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка»

для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями

6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі»,

6.050102-02 «Системне програмування»,

6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № від

 

Харків НТУ ”ХПІ” 2014


Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з навчальної дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком 6.0915

«Комп’ютерна інженерія» по спеціальностях 6.050102-01 «Комп’ютерні системи та мережі», 6.050102-02 «Системне програмування», 6.050102-03 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» /Уклад.: Скородєлов В.В., Даниленко О.Ф., Гейко Г.В. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 20 с.

 

 

Укладачі О.Ф. Даниленко, В.В. Скородєлов, Г.В. Гейко.

 

 

Рецензент В.І. Калашніков

 

Викладена методика виконання розрахункового завдання, метою якого є знайомство з методикою та принципами роботи основних вузлів цифрової техніки і відпрацьовування практичних навиків інженерного проектування пристроїв на мікросхемах малої та середньої інтеграції. Методика розрахована як на застосування аналітичних методів, так і на комп'ютерне моделювання.

Методичні вказівки підготовлені на кафедрі “Обчислювальної техніки та програмування” і можуть бути використані для підготовки дипломованих фахівців з напряму 6.050102 «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальностей 6.050102-01 “Комп’ютерні системи та мережі”, 6.050102-02 “Системне програмування”, 6.050102-03 “Спеціалізовані комп’ютерні системи” і інших напрямів, в яких передбачено вивчення схемотехніки сучасних ЕОМ.

 

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

ЗМІСТ

 

Вступ..................................................................................................................................4

1. Індивідуальні завдання …………................................................................................4

1.1. Задачі для модуля І - «Комп'ютерна схемотехніка».......................................... 5

1.2. Задачі для модуля ІІ - «Комп'ютерна схемотехніка»..........................................6

 

2. Методика виконання завдань та приклади рішення задач……………………….. 8

2.1. Модуль І – «Комп’ютерна схемотехніка»…...……………………………….. 8

2.2. Модуль ІІ – «Комп’ютерна схемотехніка»…...…………………………….. 10

3. Рекомендації щодо оформлення звіту……………………………………………...19

Рекомендована література……………………………………………………………..20

 


ВСТУП

 

Методичні вказівки до розрахункового завдання передбачають виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка». Виконання розрахункового завдання передбачає закріплення знань та придбання практичних навичок щодо побудови, розрахунку та моделювання схем, аналогових і цифрових пристроїв.

Розрахунково-графічне завдання складається з шести задач по кожному з двох модулів: Модуль 1 – «Комп’ютерна схемотехніка» (цифрові пристрої –комбінаційні схеми та тригери). Модуль 2 – «Комп’ютерна схемотехніка» (цифрові пристрої – лічильники та мультиплексори). Кожний студент одержує індивідуальне завдання відповідно до його порядкового номера в журналі групи і уточнює вихідні дані у викладача. Моделювання роботи схем проводити в пакетах Electronics Workbench (EWB) або Multisim. Ці пакети разом з коротким керівництвом користувача даються в комплекті методичних матеріалів [2].

Теоретичні відомості та матеріали довідкового характеру, які необхідні для виконання даного розрахунково-графічного завдання, наведені в рекомендованій літературі [1-5]. Виконання розрахункового завдання розглянуто на прикладах.

 

Індивідуальні завдання

 

1.1 Задачі до першого модуля - «Комп'ютерна схемотехніка»

 


Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання
 4. II. Завдання на проект.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток И | Задача 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.