Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Індивідуальне завдання виробничої практики

Індивідуальне завдання формується, виходячи із специфіки діяльності підприємства-бази практики та теми дипломної роботи студента.

Зміст індивідуального завдання та порядок його виконання узгоджується з керівником практики. Завдання можуть бути пов’язані не лише з написанням дипломної роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію, тощо.

Приклади індивідуальних завдань виробничої практики спеціалістів з менеджменту організацій наведено у табл. 1.

 

 

Таблиця 1.Приклади індивідуальних завдань виробничої практики

Спрямування завдання Зміст завдання
Завдання 1. Аналіз та оцінка ефективності організаційної структури підприємства Розглянути теоретичні основи побудови організаційної структури підприємства. Дослідити організаційну структуру управління досліджуваного підприємства (представити у вигляді схеми) і дати пояснення до неї; визначити тип організаційної структури управління, принципи її побудови; виділити та охарактеризувати рівні управління (відповідно до організаційно-управлінської структури). Охарактеризувати чинники, що впливають на побудову організаційної структури досліджуваного підприємства. Оцінити ефективність організаційної структури підприємства (використовуючи конкретні показники); запропонувати та обґрунтувати можливі зміни в організаційній структурі, які б підвищили ефективність комунікаційних процесів на підприємстві.
Завдання 2. Стратегічний аналіз підприємства Охарактеризувати систему стратегічного управління підприємством (ідентифікувати ознаки стратегічного управління, оцінити концепцію стратегічного розвитку (якщо є), проаналізувати інтегрованість структурних складових системи стратегічного управління). Виявити фактори, які впливають на діяльність підприємства та визначити рівень їх впливу. Побудувати матрицю SWOT-аналізу. Систематизувати виявлені парні комбінації сильних і слабких сторін підприємства з можливостями та загрозами в зовнішньому середовищі. Визначити та обґрунтувати розбіжності в політиці підприємства з отриманими результатами SWOT-аналізу.
Завдання 3. Аналіз формування та напрямів використання прибутку підприємства Розкрити економічний зміст прибутку та його склад. Проаналізувати особливості формування та використання прибутку. Виявити та проаналізувати чинники, які впливають на формування прибутку досліджуваного підприємства. Провести факторний аналіз валового прибутку підприємства. Охарактеризувати особливості розподілу та використання чистого прибутку підприємства, оцінити відповідність політики розподілу прибутків стратегічним цілям. Здійснити оцінку рентабельності діяльності підприємства, зробити висновки. Виявити та обґрунтувати резерви підвищення прибутку підприємства.

 

Продовження табл. 1.
Завдання 4. Аналіз процесу планування та реалізації інвестиційного проекту Вибрати конкретний інвестиційний проект, що реалізується на підприємстві, пояснити доцільність його реалізації та очікувані результати з точки зору стратегії розвитку підприємства. Проаналізувати програму реалізації проекту (структура і динаміка витрат, джерела фінансування проекту, економічна (бюджетна, соціальна, екологічна) ефективність проекту, у т.ч. чистий приведений дохід, індекс дохідності, індекс рентабельності, строк окупності; розподіл прибутку; екологічні наслідки реалізації проекту. Оцінити хід реалізації за відхиленнями кількісних показників (факту від плану) проекту. Пояснити можливі причини відхилень і їх наслідки. Охарактеризувати проблеми, з якими стикнулися виконавці проекту під час реалізації та механізми їх вирішення.
Завдання 5. Аналіз фінансової стабільності підприємства та діагностика ризику банкрутства Охарактеризувати систему управління фінансовою стабільністю підприємства. Проаналізувати динаміку балансу підприємства (мінімум за три роки) та оцінити його структурні зміни; здійснити розрахунок показників фінансової стабільності підприємства, платоспроможності та ліквідності; при наявності негативного фінансового результату (збитків) оцінити збитковість діяльності, виявити види діяльності, які призводять до збитків, основні причини цього явища; здійснити оцінку ймовірності банкрутства підприємства (використовуючи дві загальновідомі моделі). Запропонувати та обґрунтувати систему заходів, які б дозволили підвищити рівень фінансової стабільності підприємства.

 Читайте також:

 1. I. Постановка завдання статистичного дослідження
 2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Завдання
 4. II. Завдання на проект.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. II. Перевірка домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. II. Перевірка домашнього завдання.
 10. II. Перевірка домашнього завдання.
 11. II. Перевірка домашнього завдання.
 12. II. Перевірка домашнього завдання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління фінансово-економічною підсистемою | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.