Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Головний «етичний парадокс» психології

Світоглядний рівень.

Моральний рівень.

Правовий рівень.

Рівні етичних проблем у психології

У нашій дисципліні можна виділити три основні поняття: «право», «мораль» і «моральність».

Право- це фіксовані норми поведінки, за порушення яких людина несе суворо встановлену відповідальність (при цьому доб­ре право завжди повинно відображати існуючі суспільні норми і

стандарти відповідно рівню розвитку даного суспільства).

Моральце неформальні норми поведінки, які виражають традиції та звичаї, що склалися. Одним із центральних ПОНЯТЬ моралі є почуття обов'язку перед оточуючими людьми.

Моральність, світоглядність- це скоріше совість конкретної ЛЮДИНИ, яка грунтується на прийняту (чи неприйнятті) існуючих норм лаптя, яка дозволяє людині зберігати достоїнство в не-стандартних ситуаціях, коли для прийняття рішення не допомага­ти, ні норми права, ні норми моралі (зрозуміло, що для всіх можливих ситуацій норм і правил поведінки не існує). Отже, мораль­ність це стична імпровізація, яка ґрунтується на індивідуальній позиції та рівню власної гідності.

І Іри розгляді основних етичних регуляторів діяльності прак­тикою психолога можна виділити такі рівні[1 с.280-2821"

Сучасна психологія неминуче стикається з етикою вже на рівні визначення свого предмета та методу (методологічному, який традиційно «вільний» від етичних проблем). Протягом останніх років у психології суттєво підвищився інтерес до проблем «суб'єктності» та «суб'єктивності12» (Є.І.Ісаєв, В.І.Слободчиков, А.В.Петровський). Сам предмет психології все більше пов'язується з «суб'єктністю». Можна зазначити навіть деяку зміну парадигми13

V Напрямі «від психіки суб'єкта —до суб'єкта психіки». Для розгля­ду нашої проблеми виділимо дві характеристики суб'єктності:

1) готовність до непередбачуваних, спонтанних дій, готов­ність зробити щось «просто так», а не «тому що»... (за О.Г.Асмоловим). У цьому випадку людину важко прорахувати; важко сказа-ін про неї, що вона «коштує стільки-то й стільки-то», тобто склад­но назначити їй «продажну ціну»;

2) справжній суб'єкт здатний на рефлексію своїх відповідних дій і всього свого життя, тобто про особистість можна сказати, що вона одночасно суб'єктом свого щастя лише тоді, коли вона здатна на постійні роздуми про саму себе і свої вчинки.

Рефлексія - «специфічна здатність людини, яка дозволяє їй зробити свої думки, емоційні стани, свої дії та ставлення, взагалі всього себе, предметом спеціального аналізу й оцінки та практич­ного перетворення (аж до самопожертви в ім'я високих цілей)».

Е.Фромм, роздумуючи про «суб'єкт діяльності», зазначав, що ЯКЩО людина не буде хоча б прагнути осмислити свої дії і знайти в НИХ певний особистісний зміст, то тоді не людина буде виконувати дію, а сама «дія буде звершуватися над нею» [1, с.283-284].

У якості предмета професійної діяльності психолога усе більше виділяється саме суб'єктність. Тобто виникає парадоксаль­на ситуація: чим більше і ліпше ми пізнаємо суб'єктність даної людини, тим у більшій мірі ми позбавляємо її цієї суб'єктності, оскільки людина стає більш «зрозумілою» і «передбачуваною», і наявність поряд «усе розуміючого» і здатного «усе пояснити» психолога робить для неї не обов'язковою рефлексію своїх вчин­ків. Більш відверто даний парадокс звучатиме так: «Психолог, який ефективно працює, повинен був би позбавити людину її психіки, оскільки бездоганне знання і розуміння клієнта, який йому довірився, створює чудову основу для маніпуляції свідо­містю даної людини» [1, с.284].

Звідси випливає, що і метод психології повинен стати маніпулятивним. Ситуація ускладнюється тим, що багато «замовників» і (спонсорів» тільки й мріють про те, щоб з допомогою психологів не тільки «передбачати» ті чи інші реакції персоналу, але й «ефек­тивно керувати» ним так, як це вигідно керівництву. А оскільки психологам за такі «послуги» добре платять, то навряд чи вони від­мовляться від можливості «підзаробити» і, як це часто буває, «Замаскують» свої маніпулятивні дослідження і впливи красивими роз­мовами про «істинну конгруентність14», «особистісний ріст» і «самореалізацію». Крім цього, більшість клієнтів також мріють про те, щоб «повністю довіритися» спеціалісту, який ліпше, ніж вони самі, «знає, що до чого, і що потрібно робити». Як тут не піти назустріч таким клієнтам? [1, с.285].

На щастя, повністю пізнати психіку іншої людини неможливо. Крім того, спрацьовує відома закономірність: чим з вищим рівнем прояву психічного (наприклад, з рівнем особистості) має справу психолог-професіонал, тим більше він змушений вибудовувати свої стосунки з клієнтом у режимі реального діалогу, коли клієнт уже перестав буди звичайним об'єктом дослідження чи впливів. І навпаки, чим простіший рівень прояву психічного (наприклад, рі­вень психофізіологічних реакцій), тим менше припускається реаль­на взаємодія психолога з клієнтом, оскільки клієнт багато чого про­сто не усвідомлює у своїх реакціях і йому ліпше бути звичайним «досліджуваним» чи «обстежуваним». Звичайно, позитивним є і гой факт, що з боку психологів посилюється прагнення та розумін­ня необхідності спеціального звернення до етичної проблематики, а також етична підготовка студентів вузів, яка з кожним роком по­ліпшується. Психолог-студент повинен сам увесь час намагатися співвідносити знання, які отримує, з ціннісно-смисловими питан­нями і суспільними проблемами, постійно запитувати себе: «Наскі­льки дані знання допомагають мені ліпше зрозуміти навколишній світ і своє місце в цьому світі?».


Читайте також:

 1. Базові принципи психології спорту.
 2. В практичній психології
 3. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
 4. Вимоги до групової психології в туристичному поході
 5. Виникнення і розвиток психології як науки
 6. Виникнення та становлення зарубіжної соціальної психології
 7. Вчення про вищу нервову діяльність як природно-наукова основа психології праці
 8. Галузі психології
 9. Галузі психології.
 10. Головний бухгалтер
 11. Головний бухгалтер
 12. Головний гальмовий циліндр
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Психологічна деонтологія та її основні напрямки | Психологічна культура психолога-практика

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.