Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фізичні та хімічні властивості неметалів

Загальні фізичні властивості неметалів.За нормальних умов неметали водень Н2, фтор F2, хлор Cl2,кисень O2, озон О3, азот N2 та інертнігази (гелій He, неон Ne, аргон Ar,криптон Kr, ксенон Xe, радон Rn) перебувають у газоподібному агрегатному стані, бром Вr2 рідина, а рештанеметалів тверді речовини.

Неметали відрізняються за кольором. Так, водень, кисень, азот безбарвні гази; фтор блідо-жовтий, а хлор жовто-зелений отруйний газ з різким специфічним запахом; бром темно-червона рідина, жовто-бурі пари якої мають різкий, подразливий запах, а при потраплянні на шкіру викликають сильні опіки. Фосфор червоний тверда речовина червоного кольору, фосфор білий тверда речовина білого кольору. Сірка тверда речовина жовтого кольору. Йод тверда чорно-фіолетова речовина з металічним блиском.

Оскільки неметали мають різні агрегатні стани, то й температури їх плавлення та кипіння перебувають у широких межах. Газоподібні неметали (водень, кисень, азот) за нормальних умов киплять при низьких температурах (майже -200 °С). Тверда речовина йод при нагріванні сублімується – відразу переходить із твердого стану в газоподібний. Для того щоб розплавити сірку, достатньо температури спиртівки чи сухого пального, тоді як одна з алотропних видозмін Карбону алмаз має температуру плавлення понад +3000 °С.

Більшість неметалів не проводять електричний струм, тобто є діелектриками. Силіцій напівпровідник, а графіт провідник електричного струму. Неметали погано проводять тепло, крихкі, розчинність у воді не є їхньою характерною загальною властивістю.

Проте багато з них добре розчинні в органічних розчинниках. Найкращу розчинність у воді мають галогени. Розчин брому у воді відомий вам під назвою бромна вода.

Чимало газоподібних неметалів легші за повітря.

Загальні хімічні властивості неметалів.Неметали мають багато спільних хімічних властивостей. Вони взаємодіють із металами, між собою, а найактивніші реагують ще й з водою, деякими кислотами, лугами, іншими сполуками.

Кожна реакція за участю простої речовини є окисно-відновною. Оскільки атоми неметалічних елементів здатні приєднувати електрони, то для неметалів характерна роль окисника. Найактивнішими окисниками є прості речовини найбільш електронегативних елементів фтор, кисень, озон, хлор.

Реакції з металами.Більшість реакцій неметалів з металами відбувається досить швидко, із виділенням теплоти, а іноді з’являється полум’я.

Реакції з воднем.Гідроген один із найменш електронегативних неметалічних елементів. Тому в реакціях водню з неметаллами атоми Гідрогену, як правило, віддають електрони і виконують роль відновників, а атоми інших неметалічних елементів приєднують електрони, тобто є окисниками.

Чим електронегативніший елемент, Тим активніше його проста речовина реагує з воднем. Яскравий приклад цієї закономірності взаємодія галогенів із воднем. Загальне рівняння такої реакції:

 

Е2 + Н2 = 2НЕ.

 

Фтор реагує з воднем із вибухом, хлор із таким самим ефектом, але при освітленні (у темряві хлор і водень не взаємодіють). Реакції брому і йоду з воднем відбуваються лише при нагріванні й не приводять до повного витрачання речовин.

Бор і силіцій не взаємодіють із воднем. Проте сполуки відповідних елементів із Гідрогеном відомі.

Реакції з киснем.Роль кисню в реакціях із неметалами протилежна щойно розглянутій ролі водню. Атоми Оксигену є окисниками й відновлюються, атоми іншого неметалічного елемента відновниками й окиснюються.

Чим менш електронегативний елемент, Тим активніше його проста речовина взаємодіє з киснем. З іншого боку, галогени фтор, хлор, бром і йод із киснем не реагують.

Чимало неметалів здатні горіти у кисні (або на повітрі). Продуктами таких реакцій є оксиди. Якщо неметалічний елемент має змінну валентність, то за нестачі кисню часто утворюється оксид із нижчим ступенем окиснення елемента, а за надлишку кисню вищий оксид:

 

2С + О2 (нест.) = 2СО; С + О2 (надл.) = СО2.

 


Читайте також:

 1. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 2. Аеродинамічні властивості колісної машини
 3. Аналізатори людини та їхні властивості.
 4. Аналізатори людини та їхні властивості.
 5. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 6. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 7. Біосфера Землі, її характерні властивості
 8. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
 9. Біохімічні основи розвитку витривалості
 10. Біохімічні основи розвитку силових і швидкісних якостей
 11. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 12. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Місце неметалічних елементів у періодичній системі. Загальна характеристика неметалів | Характеристика й екологічна значимість окремих представників неметалічних елементів і їх сполук

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.