Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Висновок

Просте й розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається в безперервному процесі здійснення різних його взає­мозв'язаних форм — ремонту, модернізації та заміни окремих еле­ментів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих цехів, виробництв і підприємств у цілому, а та­кож спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів. Необхід­ною передумовою нормального перебігу відтворювальних процесів є постійний облік ступеня спрацювання (старіння) та амортизації основних фондів. Вчасний ремонт, модернізація та зміна основних фондів відіграють велику роль в процесі підвищення ефективності виробництва.

Забезпечення високих темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе лише за умови інтенсифікації відтворення та ліп­шого використання діючих основних фондів підприємств. Ці про­цеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належно­го технічного рівня кожного підприємства, а з іншого — дають змо­гу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвес­тиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок ско­рочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Головним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування і прибуток. Саме завдяки їм підприємство може здійснювати не лише просте, а й розширене відтворення цього ресурсу. Прийнято вважати, що амортизаційні відрахування є джерелом здійснення простого відтворення основних засобів. Проте вони нерідко можуть стати і джерелом розширеного відтворення у випадках, коли підприємству ще немає потреби замінювати працюючі основні засоби, а отримані суми амортизаційних відрахувань завдяки введенню прискореної амортизації є досить значними і можуть бути використані для придбання додаткової кількості основних засобів.

Отже узагальнюючи дані отримані під час розрахунків фінансовї діяльності підприємства можна говорити про наступні зміни на підприємстві. Позитивною являється динаміка приросту середньої вартості сукупного та власного капіталу, зміна яких в відносному вираженні становить відповідно 51,56 що безумовно являється позитивним для підприємства, а особливо враховуючи випереджальні темпи приросту власного капіталу.

Відносно показників ресурсного потенціалу підприємства то можна говорити про наступне: вартісне значення основних засобів за первісною вартістю мало відємний приріст на 258 тис. грн. за 2009-2010 рр.,що спричинено зменшенням показника оновлення і збільшенням коефіцієнта дана ситуація є свідченням того що на підприємстві використовується застаріле обладнання яке має велику суму зносу, яке потрібно замінити.

Ситуація в 2010-2011 рр. покращилась, сума основних засобів збільшилася у великому обсязі на 132536 тис. грн.., це пов’язано із оновленням основних засобів, оскільки коефіцієнт оновлення збільшився.

Що до динаміки вартості оборотних активів то можемо говорити про приріст середьньрічних залишків у порівнянні з 2009 роком на 34 %, що безумовно позитивно впливає на діяльність підприємства. Відносно показників чисельності на підприємстві за 3 останні роки постійно збільшується чисельність працюючих, приріст в 2010 році порівняно з 2009 становить 42,9 %.

Економічні показники діяльності підприємства мають досить нестабільний характер, підприємство за досліджуваний період понесло збитки,які з кожним роком збільшувалися .

Таж ситуація і з показниками операційних витрат що безпосередньо пов’язані із випуском продукції, з кожним роком вони збільшувалися у великому обсязі. В свою чергу показники оплати праці на підприємстві мають позитивну динаміку. Так фонд оплати праці в звітному році зріс на 17,6 %, середньомісячна заробітна плата одного працюючого мала приріст в 14,7 %.

Такою ж являється і динаміка результатів від операційної діяльності, що в порівнянні з 2009 роком знизилися у 1,5 рази і призвели до отримання збитку в сумі 1177755 тис. грн., так само результат від звичайної діяльності до оподаткування знизився у 1,5 рази. Таким чином показник чистого прибутку в звітному році має від’ємний результат і являється збитком в сумі 1177755 тис. грн., збільшившись протягом звітного року у 1,5 разів.

Таким чином показники ефективності використання ресурсів та витрат мають наступну динаміку: продуктивність праці працівників, як і інші показники даної групи, мають стабільний характер і свідчать про найбільш ефективну роботу в третьому році проаналізованого періоду, таким чином продуктивність в звітному періоді підвищилася на 2,77 %; коефіцієнт зносу основних засобів отримав постійний позитивний приріст, що не є досить позитивним, і зріс у звітному періоді на 37,5 %; коефіцієнт оновлення та коефіцієнт вибуття основних засобів протягом проаналізованого періоду мають досить динамічні значення, коефіцієнт вибуття не перевищує коефіцієнт оновлення, що говорить про своєчасне оновлення основних засобів. Що стосується показника фондовіддачі то він відсутній на підприємстві, що говорить про неефективне використання основних засобів.

Щодо показників обіговості оборотних засобів, то можна говорити про наступні значення показників: коефіцієнт обіговості в базовому періоді становив 1,65 обороти, що відповідно вилилося в тривалості обороту в 218 днів і в капіталовіддачу в обсязі 1,65, проте в наступному періоді коефіцієнт обіговості зріс і становив 1,68 обороти з тривалістю обороту в 238 днів і капіталовіддачею 1,51. Щодо показника операційних витрат то вони також мають маятникову динаміку, за період 2009-2010 рр. збільшилися на 56,2 %, за період 2010-2011 рр. знизилися на 27 %.

Відносно показників рентабельності, то в 2009-2011 роках підприємство знаходилось за межею прибутковості про що свідчать від’ємні показники рентабельності тобто збитковість.

Загальну ситуацію, що склалася в фінансовому стані підприємства, можна охарактеризувати як вкрай складну. Підприємство являється збитковим і його економічна діяльність спирається лише на підтримку держави.

Великим резервом удосконалення відновлення основних виробничих фондів підприємства є ведення ефективної амортизаційної політики. Відповідно до чинних законодавчих актів під­приємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукуп­ності способів управління порядком нарахування й використання амортиза­ційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від того, наскільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться в дію, а також від вибору підприємством методу нарахування амортизації.


Читайте також:

 1. IV. Висновок
 2. IV. Висновок
 3. Аудиторський висновок
 4. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 5. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 6. Безумовно-позитивний висновок
 7. Висновок
 8. ВИСНОВОК
 9. ВИСНОВОК
 10. Висновок
 11. Висновок
 12. Висновок
Переглядів: 482

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання для четвертого питання | Основні етапи виготовлення швейних виробів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.