Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Момент iмпульсу абсолютно твердого тiла вiдносно нерухомої осi не змiнюється з часом при будь-яких взаємодіях між тілами систем.

Момент iнерцiї абсолютно твердого тiла вiдносно осi Z', яка не проходить через центр iнерцiї, дорiвнює моменту iнерцiї Iz вiдносно паралельної осi, яка проходить через центр iнерцiї абсолютно твердого тiла плюс добуток маси абсолютно твердого тiла на квадрат вiдстанi d мiж цими паралельними осями.

 

7. Для зовнішньої системи маємо:

 

(20)

 

Закон збереження моменту імпульсу:

Цей фундаментальний закон є наслiдком iзотропностi простору.

Iзотропнiсть простору - це така фiзична властивiсть простору, яка пов'язана з iнварiантнiстю фiзичних законiв вiдносно обертання системи координат на довiльний кут.

Приклад - лава Жуковського:

 

;

 

8. Кінетичну енергію тіла, що обертається, можна записати так:

 

(21)

 

У загальному випадкові рух абсолютно твердого тiла можна зобразити як суму поступального руху абсолютно твердого тiла зi швидкiстю і обертального руху зi швидкiстю навколо миттєвої осi, яка проходить через центр iнерцiї С:

 

(22)

 

 


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Аналітичний вираз сил і моментів.
 3. Аудит інформаційних систем.
 4. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 5. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 6. Бліц [від нім. Blitz – “блискавка”] – максимально скорочений за часом, блискавичний.
 7. Визначення балансової вартості валюти в момент її вибуття.
 8. Визначення середнього абсолютного приросту середніх темпів зростання і приросту
 9. Вимірювання крутних моментів
 10. Вимірювання сил і крутячих моментів
 11. Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних ресурсів і діяльності від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві.
 12. Властивості вибіркових моментів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Результуючому моменту сил усіх зовнішніх сил. | ТЕМА: МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.