Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Реферативний виклад матеріалу

 

Назва роботи Визначення Характеристика
Реферат Стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел. Реферат завжди має письмову форму і використовується для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту, написання статті. Якщо в рефераті викладений матеріал є результатом власного пошуку дослідника, у такому разі він називається авторефератом. Огляд наукової літератури повинен складатися з таких структурних компонентів: - вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; - основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих положень, які автор вважає найважливішими; - висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань під час наукової чи практичної роботи; - список використаної літератури, що допомогла зорієнтуватися у виборі теми та обрати шлях наукового пошуку.
Курсова робота Навчально-дослідне завдання для студента, який вже має певний досвід наукової діяльності з проблематики дисциплін, що вивчаються у вищій школі. Враховуючи це, курсова робота не повинна обмежуватись реферуванням літературних джерел, а має стати самостійним викладом матеріалу з елементами набутих у процесі експерименту знань, досвіду. Структура: - вступ; - аналіз джерелознавчої бази дослідження: - теоретичні основи дослідження; - експериментальна частина; - аналіз одержаних результатів; - висновки та список використаної літератури. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, список використаної літератури - не менш 10-15 джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті роботи.
Дипломна робота Наукове дослідження, яке студент виконує протягом випускного курсу, що відіграє досить суттєву роль у системі професійної підготовки майбутнього фахівця та в концентрованому вигляді відображає результативність багаторічного процесу навчальної праці студента. Загалом дипломні роботи виконують різнопланові функції: - навчально-виховну; - професійно-орієнтуючу; - прогностичну. Оцінюючи дипломну роботу, слід враховувати не лише якість рукопису дослідження, а й доповідь, що розкриває вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал та аргументовано доводити кожне положення, що виноситься на захист. Головною вимогою до загального напряму дипломної роботи має бути її взаємопов'язаність із фахом навчального закладу, що надасть в подальшому цілеспрямованості науково-педагогічному дослідженню, конкретності у визначенні мети й завдань і полегшить роботу над її виконанням. Дипломна робота висвітлює конкретну науково-педагогічну проблему. Щоб зрозуміти, як перейти від практичного завдання до наукової проблеми, необхідно: - визначити, які наукові знання потрібні для вирішення практичного завдання; - установити, які є для цього необхідні наукові знання.
Дисертація Форма науково-дослідної роботи, що має кваліфікаційний характер, підготовлена для публічного захисту задля отримання вченого звання. У дисертаційному дослідженні слід чітко викласти методологію наукового пошуку, методи пізнання та застосування логічних правил, основні положення та етапи в організації й проведенні самого наукового пошуку.
Магістерська дисертація Випускна кваліфікаційна робота наукового змісту, що відображає хід та розробку обраної теми, відповідає сучасному рівню розвитку освіти та науки, є перспективною для подальшого наукового дослідження. Магістерська дисертація, як найперша форма наукового дослідження, відноситься до навчально-дослідницької роботи, яку характеризують моделювання вже відомих наукових проблем з їх оригінальним вирішенням, розглядом в новому аспекті, але які не потребують окреслення кардинально нових, раніше не вивчених проблем, що піднімаються у дисертаціях на здобуття звання кандидата наук та стоять на щабель вище і різняться процедурою підготовки й захисту.


Читайте також:

 1. III. Повторення вивченого матеріалу.
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 4. IV. Вивчення нового матеріалу.
 5. IV. Вивчення нового матеріалу.
 6. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 7. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 8. IV. Подання нового матеріалу
 9. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 10. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 11. V. Вивчення нового матеріалу.
 12. V. Виклад нового матеріалу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок застосування тих чи інших методів як складових загальної методики дослідження. | Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.