Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Раціоналізм як напрямое філософії Нового часу

Лекція 7. Філософія Нового часу

Політична філософія Ніколо Макіавеллі

Яскравим представником політичної філософії був Ніколо Макіавеллі(1469 - 1527) - італійський політичний діяч, філософ і письменник. Його філософіяспирається на наступні основні положення:

• людина має споконвічно злу природу, рушійними мотивами вчинків людини є егоїзм і прагнення до особистої вигоди, тому спільне існування людей неможливо, якщо кожний буде переслідувати тільки свої егоїстичні інтереси;

• для приборкання низинної натури людини, егоїзму створюється особлива організація — держава;

• правитель повинний керувати державою, не забуваючи про низинну природу підданих;

• правитель повинний виглядати щедрим і шляхетним, але не бути таким у дійсності, оскільки при зіткненні з реальністю дані якості приведуть до протилежного результату (правитель буде скинутий далеко не шляхетними соратниками або супротивниками);

• ні в якому разі керівник не повинний зазіхати на майно й особисте життя людей;

• у політиці припустимі всі засоби, у тому числі підступні й аморальні

Філософія Макіавеллі стала керівництвом до дії для багатьох політиків наступних епох.

1. Раціоналізм як напрямок філософії Нового часу

2. Раціоналістична філософія Декарта

3. Філософія Ф. Бекона. Емпіризм.

4. Філософія Томаса Гоббса та Джона Локка

 

 

Раціоналізм(від лат. ratio — розум) — напрямок у філософії, відповідно до якого основою як буття, так і пізнання є розум. Відповідно до раціоналізмув основі буття лежить розумний початок, в основі пізнання також лежить розум. Раціоналісти були опонентами емпіристів — прихильників філософського напрямку, розповсюдженого в Новий час, що бачили в основі пізнання знання і досвід.

Головними аргументами раціоналістів у суперечці з емпіриками були наступні:

• сам по собі досвід, не перероблений розумом, не може лежати в основі пізнання;

• розум здатний самостійно робити відкриття, що спочатку не були засновані на досвіді і лише згодом були підтверджені досвідним шляхом.

Також як напрямок раціоналізму виділяється етичний раціоналізм,суть якого в тім, що розум лежить в основі етики, моральної поведінки.

Найбільший внесок у розробку раціоналізму, перетворення його в філософський напрямок вніс філософ Рене Декарт.

2. Раціоналістична філософія Декарта.

Основоположником раціоналізмувважається Рене Декарт(1596 — 1650) - французький філософ і вчений-математик, який обґрунтував ведучу роль розуму в пізнанні, розробив вчення про субстанцію та теорію про науковий метод пізнання і про вроджені ідеї.

Те, що в основі буття і пізнання лежить розум,Декарт довів у такий спосіб: у світі існує багато речей і явищ, що незрозумілі людині (наприклад: чи є Бог? чи скінченний Всесвіт? ), абсолютно в будь-якому явищі, будь-якій речі можна сумніватися ( чи існує навколишній світ? чи світить Сонце? чи безсмертна душа? і т.д.), адже сумнів — властивість думки, людина, сумніваючись, – мислить. Отже, сумнів як мислення є основою як буття, так і пізнання. Оскільки мислення — це робота розуму, то в основі буття і пізнання може лежатитільки розум. У цьому зв'язку Декарт став автором всесвітньо відомого афоризму: “Я мислю, отже, я існую”.

Вивчаючи проблему буття,Декарт намагається вивести базове, основне поняття,яке б характеризувало сутність буття. У якості такого філософ виводить поняття субстанції. Субстанція— це все, що існує, не потребуючи для свого існування нічого, крім самого себе. Такою якістю володіє тільки одна субстанція і нею може бути тільки Бог, що вічний, всемогутній, є джерелом і причиною всього.

Будучи Творцем, Бог створив світ, що також складається із субстанцій. Створені Богом субстанції (одиничні речі, ідеї) також мають головну якість субстанції — не мають потребу у своєму існуванні ні в чому, крім самих себе. Причому створені субстанції самодостатні лише у відношенні один до одного. У відношенні до вищої субстанції — Бога вони вторинні і залежать від нього (оскільки створені ним).

Усі створені субстанції Декарт поділяє на два роди:

матеріальні (речі)

• духовні (ідеї)

При цьому виділяє властивості (атрибути)кожного роду субстанцій:

• протяжність — для матеріальних

• мислення - для духовних

Всі матеріальні субстанції володіють загальною для них ознакою — протяжністю (у довжину, у ширину, у висоту) і ділені до нескінченності. Всі духовні субстанції мають властивість мислення і неподільні.

Людина, на думку Декарта, складається з двох, відмінних між собою субстанцій — матеріальної (тілесно-протяжної) і духовної (мислячої). Людина — єдина істота, у якій з'єднуються й існують обидві (і матеріальна, і духовна) субстанції, і це дозволило їй піднятися над природою. Виходячи з того, що людина сполучає в собі дві субстанції, випливає ідея дуалізму(подвійності) людини. З погляду дуалізму Декартом зважується і суперечка про те, що первинно — матерія чи свідомість. Матерія і свідомість з'єднуються тільки в людині, а оскільки людина дуалістична, з'єднує в собі дві субстанції — матеріальну і духовну, то ні матерія, ні свідомість не можуть бути первинні — вони існують завжди водночас і є двома різними проявами єдиного буття.

При вивченні проблеми пізнанняособливий акцент Декарт робить на науковому методі.

Суть його ідеї в тім, що науковий метод, що застосовується фізикою, математикою, в інших науках, практично не має застосування в процесі пізнання. Отже, активно застосувавши науковий метод у процесі пізнання, можна значно просунути вперед сам пізнавальний процес. У якості даного наукового методу пропонується дедукція(від загального до часткового).

Зміст філософського методу Декарта в тім, що в процесі пізнання треба спиратися тільки на абсолютно достовірні знання і за допомогою розуму, використовуючи цілком достовірні логічні прийоми, одержувати (виводити) нові, також достовірні знання. Тільки використовуючи дедукцію як метод, на думку Декарта, розум може досягти достовірного знання у всіх сферах пізнання.

Також Декарт при використанні раціоналістично-дедуктивного методу пропонує застосувати наступні прийоми дослідження:

• допускати при дослідженні як вихідні положення тільки абсолютно достовірне, доведене розумом і логікою знання;

• складну проблему розчленовувати на окремі, більш прості задачі;

• послідовно переходити від відомих і доведених питань до невідомих і недоведених;

• строго дотримуватись послідовності, створювати логічний ланцюг дослідження і не пропускати ні єдиної ланки в логічному ланцюжку дослідження.

Одночасно Декарт висуває вчення про вроджені ідеї.Суть даної теорії в тім, що більшість знань досягається завдяки пізнанню і дедукції, однак існує особливий рід знань, що не існує ні в яких доказах. Дані істини (аксіоми) споконвічно очевидні і достовірні. Подібні аксіоми Декарт іменує вродженими ідеями, що існують завжди в розумі Бога і розумі людини і передаються з покоління в покоління.

Дані ідеї можуть бути двох видів:

• поняття;

• судження.

Цілями пізнання, по Декарту,є:

• розширення і поглиблення знань людини про навколишній світ;

• використання цих знань для максимальної вигоди з природи для людини;

• винахід нових технічних засобів;

• удосконалення природи людини.

Як кінцеву мету пізнання філософ бачив панування людини над природою.

3. Філософія Ф. Бекона. Емпіризм.

Емпіризмнапрямок у філософії, прихильники якого вважають, що в основі пізнання лежить чуттєвий досвід: немає нічого в розумі, чого б до цього не було в досвіді, "знання — сила". Одержав широке поширення в Англії XVII ст. Засновником емпіричного (досвідного) напрямку у філософіївважається Френсіс Бекон(1561 — 1626) — англійський філософ і політичний діяч (у 1620 р. — лорд-канцлер Великобританії, друга посадова особа в країні після короля).

Суть основної філософської ідеї Бекона — емпіризму- полягає в тім, що в основі пізнання лежить винятково досвід.Чим більше досвіду (як теоретичного, так і практичного) нагромадило людство (і окрема людина), тим ближче воно до знання. Однак знання, по Бекону, не може бути самоціллю. Головні задачі знання і досвіду — допомогти людині домагатися практичних результатів у її діяльності, сприяти новим винаходам, розвитку науки, пануванню людини над природою.

У зв'язку з цим Беконом був висунутий афоризм “Знання — сила”.

Бекон висунув ідею, відповідно до якої головним методом пізнання повинна стати індукція. Під індукцією філософ розумів узагальнення безлічі окремих явищ і одержання на основі узагальнення загальних висновків (наприклад, якщо багато окремих металів плавляться, то усі метали мають властивість плавлення).

Метод індукції Бекон протиставив методу дедукції, запропонований Декартом, відповідно до якого знання можна одержати, спираючись на достовірну інформацію за допомогою чітких логічних прийомів. Недолік індукції — її невірогідність, ймовірнісний характер (якщо кілька речей чи явищ мають загальні ознаки, це зовсім не свідчить, що даними ознаками володіють усі речі з даного класу; у кожному окремому випадку виникає необхідність в експериментальній перевірці, підтвердженні індукції).

Шлях подолання головного недоліку індукції, її неповноти, по Бекону, — у нагромадженні людством як можна більшого досвіду у всіх областях знання. Визначивши головний метод пізнання — індукцію, філософ виділяє конкретні шляхи, за допомогою яких може проходити пізнавальна діяльність:

• "шлях павука";

• "шлях мурахи";

• "шлях бджоли".

"Шлях павука"— одержання знання з "чистого розуму", тобто раціоналістичним шляхом. Даний шлях ігнорує або значно принижує роль конкретних фактів, практичного досвіду. Раціоналісти відірвані від реальної дійсності, і, по Бекону, "плетуть павутину думок зі свого розуму".

"Шлях мурахи"— такий спосіб одержання знань, коли в увагу приймається винятково досвід (повна протилежність відірваного від життя раціоналізму). Даний метод також недосконалий. "Чисті емпірики" зосереджують увагу на практичному досвіді, зборі розрізнених фактів, доказів. Таким чином, вони одержують зовнішню картину знання, бачать проблеми "ззовні", "з боку", але не можуть зрозуміти внутрішню сутність досліджуваних речей і явищ, побачити проблему зсередини.

"Шлях бджоли",по Бекону, — ідеальний спосіб пізнання. Використовуючи його, філософ-дослідник бере всі переваги "шляху павука" і "шляху мурахи" і в той же час звільняється від їхніх недоліків. Так, по "шляху бджоли", необхідно зібрати всю сукупність фактів, узагальнити їх (глянути на проблему "зовні") і, використовуючи можливості розуму, заглянути "всередину" проблеми, зрозуміти її сутність.

Таким чином, кращим шляхом пізнання, по Бекону, є емпіризм, заснований на індукції (збір і узагальнення фактів, нагромадження досвіду) з використанням раціоналістичних прийомів розуміння внутрішньої сутності речей і явищ розумом.

Фрэнсіс Бекон не тільки показує, якими шляхами повинний відбуватися процес пізнання, але і виділяє причини, що перешкоджають людині (людству) одержати знання. Дані причини філософ називає "примарами"("ідолами") і визначає чотири їхні різновиди:

примари роду;

• примари печери;

• примари ринку;

• примари театру.

Примари родуі примари печери- вроджені омани людей, що полягають у змішуванні природи пізнання з власною природою.

У першому випадку (примари роду) мова йде про переломлення пізнання через культуру людини (роду) у цілому, і це відкладає відбиток на підсумковий результат, знижує істинність знання.

В другому випадку (примари печери) мова йде про вплив особистості конкретної людини на процес пізнання. У підсумку особистість людини (її, омани — "печера") відбивається в кінцевому результаті пізнання.

Примари ринкуі примари театру- придбані омани.

Примари ринку — неправильне, неточне вживання мовного, понятійного апарата: слів, дефініцій, понять.

Примари театру — вплив на процес пізнання існуючої філософії. Найчастіше при пізнанні стара філософія заважає виявляти новаторський підхід, направляє пізнання не завжди в потрібне русло. Виходячи з наявності чотирьох основних перешкод пізнання, Бекон радить максимально абстрагуватися від існуючих "примар" і одержувати вільне від їхнього впливу чисте знання.

Ф. Бекону належить одна зі спроб класифікувати наявні науки. Підстава класифікації — властивості людського розуму:

• пам'ять;

• уява;

• розум.

Пам'яті відповідають історичні науки, уяві – поезія, розуму — філософія, що складає основу усіх наук. Філософію Бэкон визначає як науку проБога, природу, людину.

Кожний із трьох предметів філософіїлюдина пізнає по-різному:

• природу — безпосередньо за допомогою чуттєвого сприйняття і досвіду;

• Бога — через природу;

• себе — через рефлексію (тобто спрямованість думки на саму себе, вивчення думкою думки).


Читайте також:

 1. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 2. IV. Вивчення нового матеріалу.
 3. IV. Вивчення нового матеріалу.
 4. IV. Подання нового матеріалу
 5. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 6. V. Вивчення нового матеріалу.
 7. V. Виклад нового матеріалу
 8. V. Закріплення нового матеріалу – 5хв.
 9. V. Пояснення нового матеріалу
 10. V.Пояснення нового матеріалу
 11. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 12. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
Переглядів: 12991

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Філософія Реформації | Філософія Томаса Гоббса та Джона Локка

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.