Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Висновок

• Експортоорієнтована модель економічного зро­стання з переважанням низькотехнологічного екс­порту виявилась вразливою до кризи і зменшення попиту на світових ринках.

• Сектори промисловості, орієнтовані на внутрішній ринок, є більш стійкими до фінансово-економічної кризи.

 

Заходи уряду, спрямовані на подолання кризи

Промисловість

Заморожування тарифів на послуги природних монополій, передусім тарифів на електричну та теплову енергію, залізничні перевезення, порто­вих зборів тощо.

• Пільги на імпорт енергозберігаючого обладнання, що не виробляється в Україні.

• Великі інфраструктурні проекти, що мають підви­щити внутрішній попит на національну проми­слову продукцію, зокрема в рамках підготовки до Євро-2012.

• Обмеження імпорту.

• Девальвація національної валюти, завдяки якій вдалося підвищити цінову конкурентоспро­можність українських підприємств.

Фінансова сфера

• Для стабілізації фінансового ринку та допомоги комерційним банкам Національний банк України залучив 16,5 млрд. дол. США кредиту від Міжна­родного валютного фонду (МВФ) (2009), проте у 2010 р. фінансування є проблематичним через жорсткі вимоги МВФ (бюджетний дефіцит — 6 %, підвищення цін на енергоносії для населення, на­ведення порядку в банківській сфері).

• Заборона дострокового закриття депозитів фізични­ми та юридичними особами, що припинило швид­ке вилучення коштів із вітчизняної банківської системи.

• Заборона банкам змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, щодо збільшення розміру відсоткової ставки за кредитними дого­ворами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу.

• Створення Стабілізаційного фонду за рахунок над­планових надходжень від приватизації державно­го майна.

• Націоналізація «проблемних» банків: «Укргаз-банк», «Родовід Банк» та «Київ». Загалом було витрачено 9,57 млрд. гривень.

• Проведення валютних аукціонів НБУ.

• Державна підтримка будівництва доступного жит­ла через сплату державою 30 % вартості будівниц­тва чи придбання доступного житла.

Першочергові завдання України

• Перехід до соціально орієнтованої ринкової еко­номіки, що дозволить використовувати ресурси в інтересах усього населення.

• Політико-економічний курс має ґрунтуватися на свободі особи та інноваційному підприємництві.

• Підтримка експортерів промислової продукції окремих стратегічних галузей (наприклад, авто­мобілебудування, машинобудування, металургії, АПК тощо).

• Реформа податкової системи за прогресивною шка­лою, яка б зменшила тиск на громадян із низьким і середнім доходом, стимулювала організацію но­вого бізнесу та інновації, обкладала б високим по­датком багатство, розкіш, демонстративне спожи­вання.

• Створення нових робочих місць завдяки реалізації державою масштабних інфраструктурних про­ектів.

• Ліквідація або суттєве обмеження податкових пільг.

• Скорочення державного боргу та дефіциту держ­бюджету.

• Переорієнтація державних програм підтримки аг­рарного сектору з великих сільгосппідприємств на господарства населення, що забезпечують продо­вольством місцеві ринки.

• Обмеження приватизації земель сільськогоспо­дарського призначення тільки сільськими жите­лями.

• Боротьба з тіньовою економікою на основі догово­ру між державою і бізнесом.

• Тарифна реформа: підвищення цін на газ, тепло­постачання та електроенергію.

• Підтримка програм професійної підготовки мо­лоді та розширення програм перепідготовки некваліфікованих і старших за віком працівників.

• Пенсійна реформа за рахунок пенсіонерів, які ма­ють найвищі доходи.

За оцінками В. Пинзеника, Україна 2009 року мала публічні ви­датки у 55 % ВВП. Пенсійний фонд має 20 % видатків до ВВП. Це— світовий рекорд.

Політична криза 2008 р.

Передумови:суперечливі оцінки учасниками Де­мократичної коаліції конфлікту Грузії та Росії у Південній Осетії; прийняття законопроектів, що обмежували повноваження Президента.

Вересень 2008 р.— розпад Демократичної ко­аліції, відставка Голови ВРУ А. Яценюка.

Жовтень 2008 р.— В. Ющенко заявив про дост­рокове припинення повноважень Верховної Ради України.

• Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію указу Президента, за що В. Ющенко звільнив суддю, який виніс це рішення, та розформував Київський окружний суд.

• Посилаючись на необхідність стабілізації політич­ної ситуації та мінімізацію наслідків світової еко­номічної кризи, В. Ющенко зупинив дію сво­го указу «Про дострокове припинення повноваженьВерховної Ради VI скликання і призначення позачергових виборів».

Листопад 2008 р.— відбулося формування нової коаліції в складі НУНС, БЮТ та блоку Литвина. Головою Верховної Ради став В. Литвин. В опо­зиції — Партія регіонів та КПУ.

Політичні партії сучасної України Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) створений у грудні 2001 р. шляхом перейменування блоку «Форум національного порятунку». До БЮТ входять партії «Батьківщина» (лідер — Ю. Тимошенко), «Собор» (лідер — А. Матвієнко), Українська Республіканська партія (лідер — Л. Лук'яненко), Українська соціал-демократична партія (лідер — В. Онопенко), «Ре­форми й порядок» (лідер — В. Пинзеник). У цілому орієнтується на співробітництво з ЄС, Росією, форму­вання незалежної енергетичної політики.

Народний блок Володимира Литвина створе­ний у жовтні 2005 р. у складі Народної партії (лідер — В. Литвин), Української селянської демократич­ної партії (лідер — В. Ващевський), Всеукраїнсько­го об'єднання лівих сил «Справедливість» (лідер — І. Чиж). Програмні засади: скасування НДС, скоро­чення податку на прибуток, збільшення капіталовк­ладень у медицину.

Блок «Наша Україна» створений у січні 2002 р. з ініціативи екс-прем'єра (на той час) В. Ющенка. У складі блоку — правоцентристські партії: Конгрес українських націоналістів (КУН), Ліберальна партія України (ЛПУ), Молодіжна партія України (МПУ), Республіканська християнська партія (РХП), Народ­ний Рух України (НРУ), Український Народний Рух (УНР), Християнсько-народний союз (ХНС) тощо. Мета — просування науки і високих технологій, інте­грація до ЄС.

Партія «Народний союз «Наша Україна» (НУНС) створена у березні 2005 р. на основі блоку «Наша Україна»; її почесний президент — В. Ющен­ко.

Партія регіонів України (ПР) створена у бе­резні 2001 р. шляхом об'єднання п'яти центристсь­ких партій. Мета — зміцнення регіональних прин­ципів громадянського суспільства, забезпечення рівноправних умов розвитку кожного регіону Ук­раїни. Програма: захист прав підприємців, розви­ток внутрішнього ринку, співпраця з Росією та ЄС. Голова ПР від 2003 р. — В. Янукович.

Соціалістична партія України (СПУ) створе­на у жовтні 1991 р. як часткова спадкоємиця КПУ. Виступає за відновлення значної ролі держави в еко­номіці, інтенсифікацію зв'язків всередині СНД. Го­лова — О. Мороз.

 

 

Робота Верховної Ради у 2009 р.


Читайте також:

 1. IV. Висновок
 2. IV. Висновок
 3. Аудиторський висновок
 4. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 5. Аудиторський висновок, у якому робиться відмова від надання висновку аудитора
 6. Безумовно-позитивний висновок
 7. Висновок
 8. ВИСНОВОК
 9. ВИСНОВОК
 10. Висновок
 11. Висновок
 12. Висновок
Переглядів: 628

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Весна 2006 р. | Боротьба з кризою

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.