Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Самостійна робота

Тема 3.Організація поза машинної інформаційної бази.

1.Поняття поза машинної інформаційної бази, склад робіт з її організації.

2. Уніфікована система первинної документації,поняття, склад і вимоги.

3. Види бухгалтерського обліку.

4. Характеристика об’єктів бухгалтерського обліку.

5. Метод бухгалтерського обліку та його елементів.

6. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, організація зберігання документів.

1. Вихідні документи, розробка форм і вибір засобів виводу.

2. Завдання та роль бухгалтерського обліку.

 

1.Поняття поза машинної інформаційної бази, склад робіт з її організації.

 

Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази (ІБ). Що розуміють під цим терміном? Згідно з Держстандартом інформаційна база - це сукупність упорядко ваної інформації, яка використовується при функціонуванні ІС. Тож під ІБ загалом розуміють сукупність певним чином організовуваної, збєрежуваної та контрольо ваної інформації, зафіксованої на носіях системи. Ця інформація відбиває стан керо ваного об'єкта і зовнішнього середовища.

Склад і зміст ІБ визначаються, з одного боку, вимогами системи і самою суттю управління, а з іншого - вимогами автоматизованої обробки даних на ЕОМ.

Тому при розробці інформаційної бази слід керуватися такими принципами:

1. • використання єдиної методики ідентифікації об'єктів і подій;

2. • застосування типової схеми обміну даними між системою і людьми, зокре ма формування масивів, внесення до них змін і видачу даних;

3. • застосування єдиної схеми зберігання даних, необхідних для забезпечення розв'язування задач управління;

4. • забезпечення одноразовості і незалежності вводу даних від часу розв'язу вання та кількості розв'язуваних економічних задач;

5. • забезпечення можливості поетапного і безперервного нарощування ємності інформаційної бази;

6. • використання програмного апарату, який забезпечує ефективну роботу з даними;

7. • забезпечення інформаційної взаємодії з іншими інформаційними систе мами.

Під час розробки ІБ слід ураховувати низку вимог, що ставляться з боку системи управління. Основні з них такі: повнота, своєчасність і регулярність надходження й обробки інформації, а також достовірність і точність останньої.

Вимога повноти інформації передбачає, що розміри ІБ мають бути мінімаль ними, але достатніми для прийняття управлінських рішень, оскільки надмірна інформація не сприяє ефективному її використанню і утруднює процес управління.

Порушення термінів надходження й обробки інформації робить її непотрібною для управління, а отже, вона має бути вірогідною (достовірною) і точно відповідати об'єктивним показникам об'єкта управління. Найважливіші вимоги висуваються до інформаційної бази з боку машинної обробки інформації, а саме: однозначне та формалізоване описання об'єктів і актів виробничо-господарської діяльності; засто сування методів, які сприяють ефективному збору, реєстрації, передачі, обробці, нагромадженню й зберіганню інформації; вилучення дублюючих потоків інфор мації; уніфікація, спрощення й усунення надмірної документації; забезпечення ефективної форми обміну інформацією між людиною та ЕОМ.

Отже, створення інформаційної бази - це складний, трудомісткий процес. Він визначається особливостями, що характерні для процесу переробки даних у систе мі. Ідеться про те, що мають забезпечуватися такі умови:

1) дані, які вводяться до ЕОМ, формалізовані і однозначно подані:

2) ЕОМ правильно «розуміє» первинні (вхідні) дані;

3) між станом об'єкта управління і його відображенням на носіях системи існує відповідність;

4) інформаційні масиви організовані таким чином, аби можна було ефективно оперувати ними з урахуванням обмежень технічних можливостей ЕОМ.

Коли проаналізувати перелічені умови за їх сутністю, можна помітити, що одні з них і (1-ша і 2-га) пов'язані з підготовкою даних і оперуванням ними поза ЕОМ, тобто з питаннями створення позамашинної інформаційної бази системи; решта (3-тя і 4-та) пов'язані з переробкою даних в ЕОМ, тобто з розв'язанням питань ство рення машинної ІБ.

Позамашинна інформаційна база - це частина ІБ системи, яка являє собою сукупність сигналів, повідомлень і документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без застосування засобів обчислювальної техніки. У процесі створення позамашинної ІБ комп'ютерної системи виконуються такі дії:

· формалізація даних;

· вибір форм первинних документів і машинних носіїв;

· вибір способів і засобів фіксування у первинних документах і на машинних носіях;

· розробка форм вихідних документів; визначення та розробка логічної струк тури бази даних;

 • вибір системи управління базою даних (СУБД); організація раціонального документообігу і т.ін.

Автоматизація обліку вносить певні зміни до організації роботи бухгалтерії. Прави льний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які дуже часто змінюють ся. На ринку бухгалтерських програм, немає програмних продуктів, які були б стандар том для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в Україні. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв’язувати найскладніші задачі.

На підприємствах основні облікові операції мають бути автоматизовані, а бухгалтерська інформація, зібрана, оброблена і надана у вигляді, зручному для подальшого аналізу і прийняття управлінських рішень.

Для визначення стану підприємства, постійних його змін, взаємозв’язку і взаємо відносин з оточуючим економічним середовищем, визначення результатів господарювання ведеться бухгалтерський облік. Його значення підвищується у випадку використання облікових даних управлінським персоналом у процесі прийняття управлінських рішень.


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. IV. Практична робота.
 3. VI. Домашня робота.
 4. VI. Практична робота .
 5. VI. Практична робота .
 6. VI. Практична робота.
 7. VI. Практична робота.
 8. VI. Практична робота.
 9. VI. Практична робота.
 10. VI. Практична робота.
 11. VI. Практична робота.
 12. VI. Практична робота.
Переглядів: 747

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Штрихове кодування інформації | Уніфікована система первинної документації, поняття, склад і вимоги.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.