Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Як умова ефективності в комунікації – 2 год.

Лекція 2. Структурування й експресивізація інформації

ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ В КОМУНІКАЦІЇ.

ТЕМА 2. СТРУКТУРУВАННЯ Й ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

Завдання на комунікативну вправність

Лекція 1. Лінгвістичні засади комунікативної ефективності – 2 год.

ТЕМА 1. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Мова як система засобів комунікації. Мовні засоби впливу й мовленнєві фігури. Інформаційний резонанс і позиції комунікаторів. Мова прайм. Мовні засоби інформаційного комфорту. Гумор та засоби його створення.

Прагмеми та інформеми. Механізми сенсибілізації прагмем. Універсальні квантифікатори. Модальні оператори можливості та необхідності. Типологія ескпресивів української мови з погляду впливу. Синтаксичні одиниці мови і вплив. Прийоми структурування мовних засобів упливу.

 

Питання, які повинні бути засвоєні:

1. Мова і мовлення в системі засобів підвищення ефективності сприймання твору.

2. Мовні засоби інформаційного комфорту.

3. Прагматичний потенціал твору. Способи сенсибілізації прагмем.

4. Синтаксичні одиниці в жанровій структурі журналістських матеріалів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Побудувати модель мовних засобів упливу, що є типовими для журналістських матеріалів. (Письмово)

2. Дослідити можливості використання гумору для підвищення комунікативної ефективності твору.

У письмовій формі довести або спростувати теореми 13-16 із переліку в кінці програми.

Контрольні запитання:

1. Вкажіть на різницю між мовою і мовленням в системі продукування комунікативних моделей.

2. Що таке інформаційний резонанс?

3. Чим різняться мовні і мовленнєві прагмеми? Опишіть ситуації публічного мовлення, в який доцільно використовувати кожен тип прагмем.

4. Які групи лексичних одиниць української мови є найбільш впливогенними? Для яких ситуацій мовлення?

Контрольне завдання:

Підготуватися до тесту за змістом лекції.

Рекомендована література [1-3, 5, 11, 18, 20].

 


Поняття „структура повідомлення”. Впливогенний потенціал структури. Принципи структурування інформації, помилки структурної організації твору. Комунікативна структура та її характеристика.

Прийоми структурного оперування сприймачем інформації. Смислові ножиці. Прийоми формування підтексту. Додатковий смисл і способи його продукування у творі. Перетасування (card stacking). „Загальний вагон”. Метод негативних груп віднесення. Повторення шаблонних фраз. Структурування комунікативних акцій: метод ініціювання інформаційних хвиль, метод „уявний вибір”. Логічність викладу і вплив. Роль експресії у використанні структурних прийомів впливу.

Питання, які повинні бути засвоєні:

1. Структура твору. Типи структур.

2. Комунікативна структура аналіз комунікативної структури.

3. Специфіка використання структурних прийомів упливу.

4. Аналіз логічної структури повідомлення.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Описати приклади використання прийомів структурного оперування сприймачем у масовій комунікації (Письмово, 2 приклади)


Читайте також:

 1. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 2. Аналіз економічної ефективності капітальних вкладень
 3. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 4. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 5. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 6. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 7. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 8. Аналіз ефективності кредитних операцій
 9. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів
 10. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 11. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх ви­користання.
 12. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СТОРІНКИ 3 | Завдання на комунікативну вправність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.