Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ОКИСНЕННЯ ВІДНОВЛЕНИХ СПОЛУК СІРКИ

Здатність одержувати енергію в результаті окиснення від­новлених сполук сірки притаманна грамнегативним бактеріям з полярно розміщеними джгутиками, які об'єднані в рід Thiobacillus. До цієї групи бактерій належать також представники родів Sulfolobus, Thiomicrospira (таблиця).

Більшість тіобацил окиснює різні сполуки сірки, утворю­ючи як кінцевий продукт сульфат:

S2- + 2О2 -> SO2-4.

S + Н2О + 1,5O2 -> SO2-4 + 2Н+;

S2O32- + H2O + 2O2 -> 2SO2-4+ 2H+.

Деякі сіркоокиснювальні бактерії є облігатними хемолітоавтотрофами, а деякі — здатні використовувати як джерело енергії та вуглецю, а також як донори електронів — органічні спо­луки. Ці бактерії є аеробами, проте Thiobacillus denitrif leans може використовувати як термінальний акцептор електронів, крім кисню, також і нітрат. Отже, ця бактерія може здійснюва­ти анаеробне нітратне дихання і денітрифікувати нітрат. Але вона не здатна до асиміляційного відновлення нітрату, тому як дже­рело азоту їй потрібен тільки аміак (солі амонію).Thiobacillus thiooxidans утворює великі кількості сірчаної кислоти і добре переносить низькі значення рН. Клітини не втра­чають життєздатності навіть у 1 н. розчині сірчаної кислоти. Такі властивості цих бактерій використовуються в сільському господарстві з метою зниження лужності ґрунтів: у вапнисті ґрунти вносять елементну сірку, утворювана тіобацилами сір­чана кислота переводить нерозчинний карбонат кальцію в більш розчинний сульфат кальцію, який вимивається з ґрунту.

У місцях, де в осадах стоячих вод і вод, які повільно течуть, утворюється сірководень, можна часто виявити на чорній поверхні мулу знебарвлені нитчасті сіркобактерії Beggiatoa, Thiothrix, Thioploca. Проте виділення чистих культур таких класичних сіркобактерій утруднене і не завжди вдається. Очевидно, для їх росту необхідні органічні речовини.

Сірководеньяк основа безсвітлової екосистеми.Для жит­тя всіх вищих гетеротрофних організмів необхідна біомаса, яка утворюється за допомогою фотосинтезу (рослини). Проте існує виняток з цього правила. На великих морських глибинах, у міс­цях, де розходяться континенти, з морського дна б'ють гарячі джерела з температурою води близько 350 °С. У воді цих дже­рел розчинено багато різних мінеральних речовин, у тому числі й сірководень. Там, де гаряча вода стикається з холодною мор­ською водою, що містить кисень, можуть рости бактерії, які окиснюють сірку або сірководень. Вони є поживою для молюсків, ракоподібних, черв'яків. Отже, на великих морських глибинах, куди не проникає світло, у безпосередній близькості від гаря­чих джерел існує екосистема, в якій продукція біомаси ґрунту­ється не на фотосинтезі, а на хемолітоавтотрофії.

 


Читайте також:

 1. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 2. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 3. Азоновмістні органічні сполуки.
 4. Азосполуки
 5. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
 6. Ароматичні сполуки і фітонциди
 7. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 8. Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук.
 9. Взаємне заміщення аміно- і гідроксисполук
 10. Високомолекулярні сполуки ВМС
 11. Вуглеводи – складні органічні сполуки, до складу яких входять атоми вуглецю (С), кисню (О) та водню (Н).
 12. Галогени та галогеновмісні сполуки.
Переглядів: 790

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИКОРИСТАННЯ НЕОРГАНІЧНИХ ДОНОРІВ ВОДНЮ: АЕРОБНІ ХЕМОЛІТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ | ФІКСАЦІЯ АЗОТУ ВІЛЬНО ІСНУЮЧИМИ БАКТЕРІЯМИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.