Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Питання ДЛЯ самоконтролю знань

 

1. Які головні форми впливу гуртової торгівлі на промисловість?

2. Сформулюйте завдання, які стоять перед гуртовою торгівлею.

3. Охарактеризуйте задачі економічного аналізу в області гуртового товарообігу.

4. Яка мета аналізу гуртової реалізації?

5. Накреслить блок-схему аналізу гуртової реалізації.

6. Що являється інформаційною базою для аналізу гуртового товарообігу?

7. Дайте характеристику оціночним показникам, що використовуються в аналізі гуртового товарообігу.

8. Які чинники впливають на виконання плану гуртової реалізації.

9. Розкриття методу розрахунку впливу чинників на обсяг реалізації.

10. Сформулюйте послідовність проведення аналізу гуртового товарообігу.

 

Завдання для індивідуальної роботи студентів

 

1. Проаналізуйте виконання плану гуртового товарообігу підприємства за ІІІ квартал за результатами аналізу зробіть висновки та запропонуйте заходи щодо підвищення обсягів реалізації.

№ п/п Товарні групи Товарообіг тис. грн. Очікуване виконання, тис. грн.
1. 2. 3. 4.   Цукор Кондитерські вироби Макаронні вироби Консерви Всього у тому числі - доля складського товарообігу, % - доля транзитного товарообігу, % 66,9 58,1 31,6 16,5     55,0 69,2 59,6 32,8 17,4     56,0

ТЕСТИ

 

1. Аналіз гуртового товарообігу проводиться у визначеній послідовності:

а) – дається загальна оцінка виконання запланованих показників;

- визначається вплив окремих факторів;

- виявляється динаміка продажу товарів;

- вивчається товарообіг по напрямках реалізації і товарній структурі;

б) - вивчається товарообіг по напрямках реалізації і товарній структурі;

- дається загальна оцінка виконання запланованих показників;

- виявляються резерви збільшення товарообігу;

- визначається вплив окремих факторів;

в) - дається загальна оцінка виконання запланованих показників;

- виявляється динаміка продажу товарів;

- визначається вплив окремих факторів;

- виявляються резерви збільшення товарообігу;

г) - визначається вплив окремих факторів;

- виявляються резерви збільшення товарообігу;

- виявляється динаміка продажу товарів;

- дається загальна оцінка виконання запланованих показників;

 

2. Співвідношення складського і транзитного обсягів товарообігу залежать від:

а) асортименту товарів;

б) умов транспортування;

в) збереження товарів;

г) усі відповіді правильні.

 

3. Транзитний товарообіг гуртовні

а) збільшує витрати підприємства;

б) скорочує витрати підприємства;

в) не впливає на витрати підприємства;

г) правильної відповіді немає.

 

4. Який із факторів не відноситься до зовнішніх факторів впливу на гуртовий товарообіг:

а) обсяг і структура виробництва продукції;

б) соціальний стан населення;

в) забезпеченість товарними ресурсами;

г) стан економіки країни.

 

5. До внутрішніх факторів впливу на гуртовий товарообіг відноситься:

а) стан економіки країни;

б) забезпеченість товарними ресурсами;

в) соціальний стан населення;

г) обсяг і структура виробництва продукції.

 

6. Який із факторів не відноситься до внутрішніх факторів впливу на гуртовий товарообіг:

а) забезпеченість товарними ресурсами;

б) розвиток матеріально-технічної бази гуртовні;

в) забезпеченість основними категоріями робітників;

г) обсяг і структура виробництва продукції.

 

7. До зовнішніх факторів впливу на гуртовий товарообіг відноситься:

а) обсяг і структура виробництва продукції.

б) забезпеченість товарними ресурсами;

в) забезпеченість основними категоріями робітників;

г) розвиток матеріально-технічної бази гуртовні;

 

8. Визначення впливу факторів на обсяг надходження товарів, пов’язаних з товарними ресурсами розраховується:

а) інтегральним способом;

б) методом прямого розрахунку;

в) способом порівняння;

г) методом суми балів.

 

9. Визначення впливу факторів на обсяг надходження товарів, пов’язаних з трудовими ресурсами розраховується:

а) методом прямого розрахунку;

б) методом суми балів;

в) інтегральним способом;

г) способом „мозкового штурму”

 

10. Факторна модель визначення впливу трудових чинників на товарообіг має вид:

а) Т = Ч Пп.; в) Т = Ч - Пп.;

б) Т = Ч + Пп.; г) Т = Пп. Ч.

 

11. Факторна модель визначення товарних ресурсів на товарообіг має вид:

а) Т = Зп + Н + Зк; в) Т = Зк + Н - Зп;

б) Т = Зп + Н - Зк; г) Т = Зп - Н + Зк;

 

ЛЕКЦІЯ № 8

 

ТЕМА «Аналіз товарних запасів ТА товарооборотності»


Читайте також:

 1. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. III. Актуалізація набутих знань
 3. III. Контроль знань
 4. IV. Закріплення й узагальнення знань
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 7. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 8. V. Закріплення знань
 9. V. Засвоєння знань
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розробка заходів щодо використання резервів росту гуртової реалізації | Т – товарообіг

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.