Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практична робота № 7

План

Урок 31

Тема. Клімат Північної Америки. Кліматичні пояси та області.

 

Мета:Н:сформувати в учнів систему знань про основні риси клімату Північної Америки; систематизувати уявлення учнів про причини формування кліматичних поясів материка;

В: Виховувати цікавість до предмету, мовну, розумову, екологічну культуру

Р: закріпити практичні вміння учнів працювати з кліматичними картами та кліматодіаграмами.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, кліматична карта світу, атласи, підручники, картини природи материка.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Які особливості поверхні Північної Америки ви можете назвати?

2. В якому напрямку простягаються гори та рівнини материка?

3. Назвіть головні форми рельєфу Північної Америки та покажіть їх на карті. Розкажіть про найкрупніші низовини та плоскогір'я материка.

4. Які групи корисних копалин є на території Північної Америки?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

Значна протяжність материка Північна Америка з півночі на південь, різноманіття форм рельєфу обумовило формування різних типів клімату. Клімат Північної Америки значно відрізняється від клімату Південної Америки. Для клімату Північної Америки характерні великі контрасти температур, панування атмосферних фронтів та циклонів. На півночі материка влітку температури ледь сягають +5 °С, тоді як на півдні утримуються біля +30 °С. Як саме діють кліматотвірні чинники, обумовлюючи такі особливості клімату?

Відповідь на це запитання ми відшукаємо на сьогоднішньому уроці, проаналізувавши кліматичні карти та кліматодіаграми за допомогою набутих знань про особливості географічного положення та рельєфу.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналіз кліматичної карти

2. Причини різноманітності клімату

3. Несприятливі процеси і явища

Завдання.

За допомогою кліматичної карти світу дайте відповіді на такі запитання:

1. У межах яких кліматичних поясів розташована Північна Америка?

2. Які типи повітряних мас впливають на клімат материка?

3. Чому на Тихоокеанському узбережжі у межах помірного поясу багато опадів?

4. Який тип клімату на Каліфорнійському півострові?

5. Який клімат переважає у Північній Америці?

Розповідь учителя.

Ви з'ясували, що клімат Північної Америки є різноманітним через велику протяжність материка з півночі на південь, витягнутість гір (низькі на сході — високі на заході), вплив Північного Льодовитого океану на півночі та теплої Мексиканської затоки на півдні. Тому територія Північної Америки розташована у межах шести кліматичних поясів.

Північне узбережжя та острови, що прилягають до материка, розташовані у межах арктичногокліматичного поясу. Тут весь рік панує холодне арктичне повітря, взимку поверхня землі не одержує сонячного тепла, а влітку температури близькі до нуля чи мінусові. Саме за цих умов утворюються льодовики.

На південь від Полярного кола до 60 ° пн. ш. розташований субарктичний кліматичний пояс з характерною суворою зимою, яка змінюється прохолодним літом з дощовою погодою.

Більша частина материка (60 °—40 ° пн. ш.) розташована у межах помірного кліматичного поясу з холодною зимою та порівняно теплим літом. Взимку випадає сніг, влітку йдуть дощі, хмарна погода швидко змінюється теплою сонячною. У цьому поясі наявні помітні відмінності у різних його частинах.

На території Північної Америки спостерігаються несприятливі погодні явища — урагани та торнадо (американська назва смерчу). Унаслідок переміщення циклонів у поясі від 10 ° до ЗО ° пн. ш. утворюються шторми, які рухаються на захід і, діставшись узбережжя, відхиляються на північ. Коли швидкість цих тропічних циклонів перевищує 120 км/год., вони перетворюються на урагани.Формуючись на південному узбережжі Мексики, урагани рухаються на північ, значно впливають на погодні умови материка, бо охоплюють площі у сотні квадратних кілометрів та можуть тривати багато днів.

Торнадо мають велику руйнівну силу, їхнє походження досі точно не відоме, але найвірогідніше воно пов'язане з грозами. Подібні До торнадо смерчі спостерігаються і в інших ділянках земної кулі, але там вони не мають такої сили. На території США на рік може відбуватися понад 700 торнадо, найчастіше — над Великими рівнинами та Середньому Заході навесні та на початку літа.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Назвіть повітряні маси, що значно впливають на формування клімату Північної Америки.

2. Чим можна пояснити різке зниження температур на рівнинах материка?

3. Схарактеризуйте вплив морських течій на формування клімату узбереж Північної Америки.

4. Уявіть, що Кордильєри розташовані на сході материка. Як би у такому випадку розподілялися опади?

5. Покажіть на карті розташування кліматичних поясів Північної Америки.

ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

— клімат Північної Америки характеризується надзвичайною різноманітністю внаслідок великої протяжності материка з півночі на південь та особливостей форм рельєфу;

— меридіональне простягання гірських хребтів зменшує кліматотвірний вплив повітряних мас з Тихого та Атлантичного океанів;

— повітряні маси, що приходять з півночі та півдня, обумовлюють різку зміну погоди у внутрішніх частинах Північної Америки.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний текст у підручнику.(39)

Зробити повідомлення на тему «Несприятливі погодні процеси і їх вплив на життя і діяльність людини»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Урок 32

Тема: Північна Америка: води суходолу.

Практична робота № 7 «Складання характеристики однієї з річок за типовим планом».

Мета: Н:сформувати в учнів систему знань про внутрішні води Північної Америки;

В: сприяти поглибленню екологічного мислення учнів;

Р: закріпити практичні навички учнів складати характеристику водойми за типовим планом.

Обладнання:фізична карта Північної Америки, атласи, підручники.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями і завданнями.

1. Назвіть головні риси клімату Північної Америки.

2. Назвіть чинники, що впливають на формування клімату материка.

3. Які вітри панують над територією Північної Америки? Чому?

4. Чому арктичне повітря часом сягає берегів Мексиканської затоки?

5. Чому в південно-західній частині Північної Америки мало опадів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

На території Північної Америки наявні всі типи вод суходолу — це обумовлено різноманітністю природних умов материка. На півночі поширені вічна мерзлота та покривні льодовики, вершини Кордильєр вкриті товщею гірських льодовиків, великі площі на материку займають болота, а в надрах зосереджені значні запаси підземних вод. А найбільший об'єм вод суходолу міститься у повноводних річках та системі Великих озер Північної Америки. Тому робота на сьогоднішньому уроці буде складатися з двох етапів: спочатку ми дамо загальну характеристику поверхневим водам материка, після того — виконаємо практичну роботу зі складання характеристики річки за планом.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Загальна характеристика поверхневих вод

2. Озера Північної Америки

3. Характеристика річкової системи

Розповідь учителя.

Північна Америка багата на поверхневі та підземні води. Найбільші річки — це Міссісіпі (разом з найбільшою притокою Міссурі її довжина складає 6420 км) та Маккензі (довжина разом з притоками — 2200 км). Залежно від режиму живлення річки материка поділяються на 4 типи: переважно дощове живлення, снігово-дощове, льодовикове та підземними водами. Такі річки, як Юкон, Колумбія, Колорадо менш повноводні та є несудноплавними через швидку течію.

Озера Північної Америки мають великі розміри, а прісновода озера утворюють систему Великих озер.

Найбільше озеро цієї системи — Верхнє (за розмірами поступається лише Каспійському морю) найменше — Онтаріо. Озера Ері та Онтаріо з'єднані річкою Ніагара, на якій знаходиться уславлений водоспад.

Але зростання господарського використання вод суходолу спричинило їхнє забруднення — відходами промислових підприємств сільськогосподарськими добривами, викидами транспортних засобів (насамперед автомобілів). Ще зовсім недавно Великі озера відрізнялися дивною чистотою, але зараз забруднені й вони, особливо постраждало озеро Ері. Унаслідок забрудненості його вод тут розмножилися бактерії, а цінні породи риб зникли. Тому США прийняли спеціальну програму з очищення внутрішніх вод, але навіть за рахунок значних коштів, що їх виділила держава, не можна повністю очистити водойми суходолу.

Складання характеристики річки за типовим планом:

а) назва річки;

б) частина материка, де протікає річка;

в) де річка бере початок, куди впадає;

г) напрям течії;

д) залежність характеру течії від рельєфу;

є) джерела живлення річки;

ж) режим річки та його залежність від клімату.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями та завданнями.

1. Назвіть найкрупніші річки Північної Америки. Покажіть їх на карті.

2. До басейнів яких океанів належать річки материка?

3. Покажіть на карті вододіл між басейнами Тихого та Атлантичного океанів.

4. Коротко схарактеризуйте озера Північної Америки. Покажіть їх на карті.

 

 

ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

- Північна Америка багата на внутрішні води, що обумовлено різноманіттям природних умов материка;

- річки Північної Америки належать до басейнів трьох океанів, - більшість — до басейну Атлантичного океану;

- на території материка розташована система Великих озер — найбільше на Землі сховище прісних вод;

- внутрішні води Північної Америки значно забруднені внаслідок господарської діяльності людини. Країни материка працюють над вирішенням цієї проблеми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст у підручнику.

2. Нанести на контурну карту найбільші водойми Північної Америки. Позначити Ніагарський водоспад. Скласти повідомлення про нього за бажанням.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. III. Практична частина.
 3. IV. Практична робота.
 4. IV. Практична частина
 5. VI. Домашня робота.
 6. VI. Практична робота .
 7. VI. Практична робота .
 8. VI. Практична робота.
 9. VI. Практична робота.
 10. VI. Практична робота.
 11. VI. Практична робота.
 12. VI. Практична робота.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання. | Завдання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.