Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Прості та складні білки

Денатурація білків

Розчинність білків

Розчинність окремих білків у різних середовищах залежить від переважання в їх складі полярних або неполярних амінокислотних залишків. Багато глобулярних білків (зокрема, білків сироватки крові та інших біологічних рідин) містять на своїй поверхні гідрофільні залишки полярних незаряджених або заряджених амінокислот, які добре взаємодіють із дипольними молекулами води, утворюючи навколо білкових молекул гідратні оболонки. Ці білки добре розчинні у воді або слабких сольових розчинах солей лужних металів.

Під денатурацією розуміють втрату білковою молекулою притаманної їй просторової структури (натиної конформації) та порушення характерних для даного білка фізико-хімічних властивостей. Денатурація супроводжується зниженням або втратою специфічної для даного білка біологічної активності (ферментативної, гормональної тощо).

Вона відбувається внаслідок впливу на білкові розчини та білки, що знаходяться в біологічних середовищах, жорстких хімічних, фізико-хімічних та фізичних факторів. Денатурацію викликають дія кислот, лугів, органічних розчинників, нагрівання білків до 60-80°С, дія високих доз ІФ та іонізуючого випромінювання. Механізм впливу денатуруючих агентів полягає в руйнуванні слабких зв'язків (водневих, іонних, дипольних, гідрофобних), що стабілізують упорядковані типи просторової організації білкових молекул (2-ну та 3-ну структуру).

Білки, до складу яких входять лише залишки амінокислот, об'єднані в поліпептидні ланцюги, отримали назву простих білківабо протеїнів.Білки, до складу яких входять приєднані ковалентними або не ковалентними зв'язками інші біомолекули або іони металів, називаються складними білкамиабо протеїдами.Тобто, прості білки побудовані тільки з залишків амінокислот, а складні - з простого білку і зв'язаної з ним якоїсь сполуки небілкової природи.

Сполуками не амінокислотної природи, що входять до складу складних білків (простетичними групами) можуть бути вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти, іони металів, залишки фосфорної кислоти. Простетична група може бути з'єднана з білковою частиною (апопротеїном) як ковалентними зв'язками, так і не ковалентними (водневими, іонними, гідрофобними).

Протеїни(прості білки) поділяються на групи залежно від їх розчинності в різних розчинниках. Найбільш поширені глобулярні білки - альбуміни, глобуліни, гістони, протаміни, проламіни, фібрілярні білки - фібриноген, міозин, актин.

Альбуміни — добре розчиняються у воді, але не розчиняються в насиченому розчині амоній сульфату. Дуже поширені у тваринному і рослинному світі. Мають відносно велику молекулярну масу, характеризуються підвищеним вмістом лейцину і дуже малою кількістю гліцину. Вони є складовими компонентами крові, м'язів, молока, цитоплазми майже всіх клітин. Типовими представниками є овальбумін курячого яйця, лактоальбумін молока, сірко альбумін сироватки крові.

Глобуліни нерозчинні у воді і слабких кислотах, випадають в осад при 50-процентній концентрації амоній сульфату. Добре розчиняються у слабких розчинах нейтральних солей. Глобуліни містять велику кількість гліцину. Вони дуже поширені в організмі тварин і рослин. У вищих організмах глобуліни виконують роль захисних білків, з них утворюються антитіла. У крові людини міститься декілька типів глобулінів - α¯, β¯, γ¯. Деякі з них здійснюють перенесення іонів металів у плазмі: трансфери транспортує залізо, церулоплазмін - мідь.

Попони - низькомолекулярні білки, розчинні у воді і кислих розчинах, при додаванні амоніаку легко випадають в осад. Гістони характеризуються підвищеними вмістом аргініну і лізину. Вони локалізовані в ядрі і відіграють важливу біологічну роль в організмі. З'єднуючись з нуклеїновими кислотами, вони зумовлюють їх унікальну структуру, необхідну для біосинтезу білків.

Протаміни - низькомолекулярні білки, розчинні у воді і кислих розчинах, мають добре виражений основний характер. Протаміни містять більше аргініну і лізину, ніж пістони - до 50-80%. Значна кількість протамінів знаходиться в спермі риб, печінці, селезінці, нирках та залозах внутрішньої секреції. Біологічна роль така ж, як і гістонів.

Глутеліни - рослинні білки. Розчиняються у розведених розчинах лугів і кислот. Містять у значних кількостях глютамінову кислоту і лізин. Глутеліни є цінними харчовими білками.

Проламіни — рослинні білки. Погано розчиняються у воді, добре у 60-80% етиловому спирті. ЦІ білки містять до 10-15% проліну і 20-50% глутамінової кислоти. Проламіни - цінні продукти харчування. Це гліадин пшениці й жита, гордеїн ячменя, аверін вівса й інші.

Фібриноген - фібрилярний білок, розчинний в концентрованих сольових розчинах І нерозчинний у воді. Є складовою частиною плазми крові і виконує захисну функцію. У результаті складних хімічних реакцій фібриноген перетворюється у фібрин, який утворює широку мережу розгалужених ниток. У цих нитках осідають еритроцити крові, у результаті чого утворюється згусток (тромб), що перешкоджає втраті крові організмом.

Актин і міозин - водонерозчинні фібрилярні білки, з яких складаються міофібрили - скорочувальні елементи клітин м'язової тканини.

Відома ще одна група білків - протеноїди або склеропротеїди. Ці білки дуже міцні й еластичні, не розчиняються у воді, розчинах кислот, лугів, солей, не розщеплюються ферментами. Входять до складу опірної і покривної тканини (кісток, хрящів, сухожиль, волосся, шкіри) і належать до фібрилярних білків.

В організмі більше всього міститься кологену, який є основним білковим компонентом шкіри, сухожилля, хрящів. Кологен за міцністю може зрівнятися зі сталевим дротом. До складу цього білка входить підвищена кількість гліцину (30% суми АК), а також оксипролін і оксилізин. У процесі тривалого кип'ятіння колаген перетворюється в желатин.

У великих артеріях міститься інший білок - еластин, також багатий гліцином і проліном. Особливістю цього білка є здатність до розтягнення. Основним білковим компонентом волосся, нігтів і шерсті є кератин, шовку -фіброїн.

Протеїдиподіляються на групи залежно від природи їх небілкової частини (простетичної групи).

Хромопротеїди -- складні білки, молекули яких містять простий білок і забарвлену простетичну групу (різні кольорові сполуки: вітамін В2, каротин, порфірин).

Багато хромопротеїдів у складі небілкової групи містять метали (метал опротеїди).

В організмі людини і вищих тварин одним Із більш важливих хромопротеїдів є гемоглобін — червоний залізовмісний білок, який має властивість переносити гази з токами крові.

Фосфопротеїди - складні білки, у молекулах яких білок зв'язаний з фосфатною кислотою.

Найбільш вивченим фосфатоїдом є казеїн — білок молока. Це цінна харчова речовина для людини і тварин. До фосфатоїдів належить пепсин -основний фермент шлункового соку, який розщеплює білки до пептидів, овальбумін - білок курячого яйця і білки жовтка вітелін, фосфовітин.

Глікопротеїди - складні білки, до складу яких входять вуглеводи і їх похідні (маноза, галактоза, гепарин, глюкуронова кислота). Вони відіграють дуже важливу роль у багатьох фізіологічних процесах організму людини і тварин. Глікопротеїди входять до складу хрящової і сполучної тканини, зв'язок і сухожилля. ЦІ глюкопротеїди називаютьмукоїдами,

Глікопротеїди муцини - слизуваті виділення травного каналу (слина, шлункові і кишкові слизи). Вони виконують захисну функцію, захищаючи стінки органів травного каналу від механічних і хімічних ушкоджень.

Нуклеопротеїди - одна з найважливіших груп білків. Вони являють собою сполуки білків з нуклеїновими кислотами. Нуклеїнові кислоти як складова частина нуклеопротеїдів і як індивідуальні речовини виконують важливу роль у життєдіяльності організмів. Вони забезпечують збереження і передачу спадкових властивостей, беруть участь у біосинтезі білків у клітинах.


Читайте також:

 1. БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ І НЕОДНОРІДНИМИ ЧАСТИНАМИ
 2. Білки молока
 3. Білки яєць
 4. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 5. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 6. Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні.
 7. Вимірний арифметичний простір
 8. Внутрішній простір будівель
 9. Вплив характеру кола на криву струму при несинусоїдній напрузі /розрахунок найпростіших кіл
 10. Вуглеводи – складні органічні сполуки, до складу яких входять атоми вуглецю (С), кисню (О) та водню (Н).
 11. Входження України в європейський простір вищої освіти
 12. Гострі абсцеси легень поділяють на прості (гнійні) і гангренозні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кислотно-основні властивості білків | Захисна функція

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.