Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лабораторна робота №2.

План.

Рух

6. наявність білка, НК та БАР

7. саморегуляція та самовідновлення.

Клітинам притаманний загальний план будови:

1. Поверхневий апарат.

2. Цитоплазма.

Залежно від наявності ядра клітини поділяють на 2 надцарства:

Прокаріоти (безядерні) бактерії, ціонобактерії Еукаріоти (ядерні)
рослини тварини гриби
Наявні різноманітні вирости і утвори на поверхневому апараті, капсули, джгутики, напіврідкий цитозоль з небагаточисельними органе-лами. Поверхневий апарат (мембрани), цитплазма до складу якої входять органели (немембранні, двомембранні, одномембранні), включення, цитозоль (напіврідкий вміст клітини); здатність до амебоїдного руху; здатні утворювати стійкі комплекси клітини з розподілом функціональних обов’язків.

 

Д/з : конспект,

1.§14 (підручник) – ст.79-86.

2. §16-17, ст.96-107.

 

 

Лекція №15.

Одномембранні органели клітини. Двомембранні органели клітини.

Мета уроку:

1. Розглянути особливості будови та функцій одномембранних органел.

2. Проаналізувати зв’язок особливостей будови орагнел із функціями, які вони виконують

3. Розглянути особливості будови та функцій двомембранних органел.

4. Проаналізувати зв’язок особливостей будови орагнел із функціями, які вони виконують.

Обладнання та матеріали:

Мікроскоп, лупа, таблиця зі схемою будови рослинної та тваринної клітини, фотографії або малюнки приладів для дослідження клітин, портрети Р.Гука, А.Левенгука, М.Шлейдена, Т.Шванна.

Базові поніття та терміни:

Клітина, цитоплазма, мембрана, одномембранні органели, ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі; двомембранні органели, мітохондрії, пластиди, хлоропласти, хромопласти, лейкопласти, матрикс, кристи, ламели, тилакоїди, грани.

 

Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності студентів.

Термінологічний диктант.

1. Внутрішнє напіврідке середовище ядра.

2. Нуклеопротеїдний комплекс ядра під час поділу клітини.

3. Органічні речовини, що входять до складу плазматичної мембрани.

4. Безядерна клітина – приклад.

5. Переміщення речовин через плазмолему з використанням енергії АТФ?

6. Щільні з’єднання між тваринними клітинами у вигляді складок чи виростів.

7. Властивість плазмолеми поглинати краплини рідини з розчиненими речовинами.

8. Місце синтезу рРНК в клітині.

9. Виведення з клітини продуктів обміну.

10. Структури клітини, що мають певну будову, виконують спеціальні функції і мають певне місцерозміщення в клітині.

11. Речовина ядра, в якій зберігається генетична інформація про процеси життєдіяльності і відтворення клітини.

12. Спадковий апарат клітини прокаріот.

 

1. Одномембранні органели клітини: будова і функції.

2. Двомембранні органели клітини: будова і функції.

 

1. Одномембранні органели клітини: будова і функції.

Одномембранні органели - органели, що оточені однією мембраною: комплекс Гольджі, ЕПС, лізосоми, вакуоль.

Обномембранні органели Будова Функції
1. Ендоплазматина сітка (ЕПС) Система канальців, порожнин, мішечків, зв’язаних між собою у єдину систему: - гранулярна (шорстка)ЕПС – з рибосомами; (перетворення)   - гладенька ЕПС – безрибосомна 1. Синтез і транспорт речовин речовин: - синтез і транспорт молекул білка (приєднюють-ся інші речовини – вуглеводи, утворюються фосфоліпіди)   - синтез і транспорт ліпідів та вуглеводів, накопи-чують йони Са2+ (регулюють роботу цитоскелету) 2. Об’єднання всіх струк-тур клітини в єдине ціле.
2. Апарат Гольджі Стопка мембранних сплощених цистерн (3-50), з’єднаних переплетеними мембранними тубочками, де наявні мембранні бульбашки 1.Дозрівання, зберігання, розподіл-сортування і транспорт синтезованих речовин клітиною. 2.На мембранах синте-зуються жири та полі-сахариди.
3. Лізосоми (пероксисоми). Округлі органели, які формуються у порожнинах апарату Гольджі, наповнені білками ферментами, що синтезуються на гранулярній ЕПС: - первинні лізосоми (формуються на апа-раті Гольджі) - вторинні лізосоми (злиття з фагоци-тарними та піноцитозними пухирцями). Пероксисоми – мембранні бульбашки діаметром 0,15 – 0,25мкм 1.Ферментативне травлен-ня (розщеплення) білків, ліпідів, вуглеводів, НК. 2. Травлення та руйнуван-ня клітинних структур після закінчення терміну їхнього функціонування.   Розщеплення довголанцюгових жирних кислот
4. Вакуоль: - рослинна   - травна (найпростіші) - скоротлива (найпростіші – інфузорія туфелька)   Велика порожнина, оточена мембраною (тонопластом) і заповнена клітинним соком (мінеральні солі, органічні кислоти, цукри, АК, білки, пігменти, О2).   1.Накопичення продуктів обміну та запасних поживних речовин. 2. Утворення та підтри-мання тургорного тиску на стінки клітини зсере-дини клітини. 3. Накопичення алкалоїдів та танінів – захист від поїдання травоїдними тваринами.

 

2. Двомембранні органели клітини: будова і функції.

Двомембранні органели – органели, що оточені двома мембранами: мітохондрії, пластиди.

 

Обномембранні органели Будова Функції
Мітохондрії (мітос – нитка, хондрос – зерно, гранула).   2 оболонки: зовнішня – гладенька і вну-трішня з виростами - складками – крис-тами (кілька десятків – кілька сотен); матрикс з рибосомами, великою кількіс-тю ферментів, кільцьова молекула ДНК.   1.Синтез АТФ – це енерге-тична станція клітини – участь в енергетичному обміні клітини. 2. Здатність до розмножен-ня поділом на двоє.
Пластиди (пластос – утворе-ний, вилеплений ) рослинні кл.: - хлоропласти (зелені) – пігмент хлорофіл; - лейкопласти (безбарвні) - хромопласти (жовті, червоні, сині) 2 оболонки: зовнішня – гладенька і внутрішня з складчастими виростами – ламели, тилакоїди, що утворюють грани; матрикс з рибосомами та кільцевою молекулою ДНК.     1.У хлоропластах здійсню-ється фотосинтез. 2.Хромопласти – забарвлен-ня різних частин клітини. 3.Накопичуються запасні поживні речовини. 4.Здатність до розмножен-ня поділом на двоє.

Д/з: § 24 – 26, запитання і підготувати тематичний кросворд або термінологічний диктант.


Лекція № 16 - 17.

Тема: Обмін речовин і перетворення енергії в клітині та живому

організмі.

Мета уроку:

1. Розглянути особливості обміну речовин і енергії в клітині.

2. Порівняти реакції пластичного та енергетичного обміну.

Обладнання та матеріали:

Таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Етапи енергетичного обміну», «Процес фотосинтезу», мультимедійна система.

Базові поніття та терміни:

Обмін речовин, метаболізм, катаболізм, анаболізм, дисиміляція, асиміляція, енергетичний обмін, пластичний обмін, АТФ


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. IV. Практична робота.
 3. VI. Домашня робота.
 4. VI. Практична робота .
 5. VI. Практична робота .
 6. VI. Практична робота.
 7. VI. Практична робота.
 8. VI. Практична робота.
 9. VI. Практична робота.
 10. VI. Практична робота.
 11. VI. Практична робота.
 12. VI. Практична робота.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розмноження | Ферменти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.