Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Метод та система Г.В.Ф. Гегеля.

Вищим досягненням німецької класичної філософії цілком справедливо вважається філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля(1770-1831).

Світовий розум і абсолютна діалектика.За словами В.Соловйова, Гегель може бути названий філософом по перевазі, тому що у Гегеля саме суще намагається стати філософією, перетворитися в чисте мислення. Інші філософи підкоряли свій розум незалежному від нього об'єктові: для одних цей об'єкт був Бог,для інших - природа.Для Гегеля,навпроти, сам Бог є лише філософствучий розум, що тільки в філософії досягає і своєї власної абсолютної досконалості. На природу ж у її незлічимих емпіричних явищах Гегельдивився як на свого роду "луску, що скидає у своєму русі змія абсолютної діалектики". Гегельрозвив вчення про закони і категорії діалектики, вперше в систематизованому виді розробив основні принципи діалектичної логіки. Кантівській "речі-в-собі" він протиставив діалектичний принцип. Гегель, вбачаючи в житті природи і людини іманентну силу - абсолютний, рушійний світовий процес і розкриваючий себе в них, стверджував, що категорії суть об'єктивні форми дійсності, в основі якої лежить "світовий розум", "абсолютна ідея” або "світовий дух". Це — діяльний початок, що дав імпульс до виникнення і розвитку світу. Діяльність абсолютної ідеї полягає в мисленні, мета — у самопізнанні. У процесі самопізнання розум світу проходить три етапи:перебування абсолютної ідеї, що самопізнає, у її власному лоні стихії чистого мислення (логіка, у якій ідея розкриває свій зміст у системі законів і категорій діалектики); розвиток ідеї у формі "інобуття" у виді явищ природи (розвивається сама природа, а не лише категорії); розвиток ідеї в мисленні історії людства (історія духу). На цьому останньому етапі абсолютна ідея повертається до самої себе й осягає себе у формі людської свідомості і самосвідомості. Ця позиція Гегеля відбиває його панлогізм(від греч. раn — всі і 1оgоs — думка, слово), що сходить до Б.Спінози і тісно зв'язаного з визнань буття Бога. За словами Гегеля, "половинчата філософія відокремлює від Бога, щира ж філософія приводить до Бога". Дух Бога, по Гегелю, не є дух над зірками, за межами світу, але Бог присутній скрізь. У своїх працях Гегель виступає як біограф світового духу. Його філософія не претендувала на передбачення того, що почне в майбутньому цей дух: про його дії можна довідатися лише після їхнього здійснення, філософія не в змозі передбачати майбутнє.

Величезна заслуга Гегеля полягає у встановленні в філософії і загальній історії свідомості щирих і плідних понять: процесу розвитку, історії. Усе знаходиться в процесі, — не існує ніяких безумовних границь між різними формами буття, немає нічого окремого, не зв'язаного з усім. Філософія і наука придбали у всіх сферах генетичний і порівняльний методи.

Філософські погляди Гегеляпронизані ідеєю розвитку. Гегель вважав, що неможливо зрозуміти явище, не усвідомивши всього шляху, що воно зробило у своєму розвитку, що розвиток відбувається не по замкнутому колу, а поступально від нижчих форм до вищих, що в цьому процесі відбувається перехід кількісних змін у якісні, що джерелом розвитку є протиріччя: протиріччя рухає світом, воно є "корінь усякого руху і життєвості", складає принцип усякого саморуху. У філософській системі Гегеля дійсність представлена як ланцюг діалектичних переходів.

Однак гегелівська філософія перейнята глибоким внутрішнім протиріччям. Що ж це за протиріччя? Метод, розроблений Гегелем, спрямований на нескінченність пізнання. Оскільки ж об'єктивною основою його є абсолютний дух, а метою - самопізнання цього абсолютного духу, остільки пізнання звичайно, обмежено, тобто система пізнання, пройшовши цикл пізнавальних ступенів, завершується останньою ступінню — самопізнанням, реалізацією якого є сама філософія Гегеля. По Гегелю його філософська система — вище одкровення людського і божественного духу, останнє й остаточне слово всесвітньої історії філософії.

Розум в історії.Пошуки цього розуму привели Гегеля до виявлення історичної закономірності, у якій реалізується діалектика необхідного і випадкового. Як розгортається ця діалектика в реальному історичному процесі? Відповідно до Гегеля, історія розвивається не як автоматичний процес, історія людства складається з дій окремих людей, кожний з яких прагне реалізувати свої власні інтереси і мету. Пафос гегелівського розуміння історії полягає у ствердженні активності людини, тому що ніщо велике не відбувається без її пристрасті. Однак у результаті дій людей, що переслідують свої цілі, виникає щось нове, відмінне від їхніх первісних задумів, з чим у своїй подальшій діяльності люди змушені рахуватися як з об'єктивною передумовою. Так, по Гегелю,випадковість стає необхідністю. У цьому нескінченному діалектичному процесі їхнього взаємного переходу здійснюється те, що Гегельназвав хитрістю історичного розуму. Вона полягає в " діяльності, що опосередковує, що, давши об'єктам діяти один на одного відповідно їх природі і виснажувати себе в цьому впливі, не втручаючи разом з тим безпосередньо в цей процес, усе-таки здійснює лише свою власну мету".

Тому розум у Гегеля з'являється як надіндивідуальне, всесвітньо-історичний початок, що здійснюється в історії як розвиток світового духу, або абсолютної ідеї. Вся історія, власне кажучи, історія думки, історія саморозвитку розуму. Звідси історія у своїй основі виявляється логічним процесом, суть лише реалізація логіки. У цьому виразився загально панлогічний погляд Гегеля.Ціль всесвітньої історії, по Гегелю, полягає в пізнанні світовим духом самого себе. У цьому пізнавальному процесі він проходить ряд конкретних ступеней, втілюючи в понятті народного духу (що полягає в єдності законів, державних установ, мистецтва, релігії і філософії). Носієм світового духу є щораз дух якогось одного конкретного народу, у той час як інші народи вже пройшли етап свого найвищого розквіту, вичерпавши свої можливості, і хиляться до заходу, а інші ще тільки народжуються, знаходячи, по історичних масштабах, у дитячому віці. Відповідно до Гегеля, розум в історії здійснюється таким чином, що кожний одержує право внести свою частку в процес висхідного самопізнання світового духу. Але процес цей не хаотичний. Гегель встановлює чіткий критерій періодизації всесвітньої історії, яким є прогрес у свідомості волі. Йому відповідають чотири етапи в цьому сходженні: східний світ; грецький світ; римський світ; німецький світ. У східних народів не було волі, вільним визнається лише один — деспот, тому воля тут — свавілля, розгул пристрасті, з однієї сторони, з іншої — сліпа покора як характерна риса народно духу: Греко-римському світові властива наявність волі, але вона усвідомлювалася лише в обмежених межах — для деяких. Тому державний устрій греко-римського світу не виключав рабства. Але народний дух грецького і римського світів мав різну орієнтацію. Якщо для грецького світу характерним було здійснення принципу "прекрасної індивідуальності", то для римського — "абстрактної загальності". Повна воля, по Гегелю, знайшла втілення лише у німецьких народів, що у своєму історичному розвитку, успадкувавши плоди Реформації і Французької революції, досягли загальної цивільної політичної волі. Таким чином, відповідно до Гегеля, всесвітня історія є втілення волі в реальному житті народів, що представляє собою великий хід світового духу по своєрідних ступенях безперервного історичного процесу. Дійсну історію Гегельзв'язує з державно-правовою організацією життя народу, а прогрес убік розумного державного устрою — з історичним прогресом узагалі. "У наявному бутті народу субстанціальна мета полягає в тому, щоб бути державою і підтримувати себе в якості такого. Народ без державного устрою (нація як така) не має власне ніякої історії, подібно народам, що існували ще до утворення держави, і тим, що ще і понині існують як дикі нації". В остаточному підсумку Гегель прагнув обґрунтувати думка, що саме німецький народ, що нібито вже установив розумний державний устрій і є дійсний носій всесвітньо-історичного прогресу. Таким чином, історія, представлена як саморозвиток світового духу, є вищий етап об'єктивно-ідеалістичної філософії. Слід зазначити, що в рамках ідеальної держави Гегелемзнімається антиномія волі і необхідності. Держава, згідно його уявленню, є божественна ідея в її земній оболонці , ціль всесвітньої історії, де воля одержує свою об'єктивність, розумна необхідність, світовий дух знаходять у ньому своє здійснення. Тут розумне затверджує себе як необхідне субстанціональне; воля стає загальною, об'єктивною вимогою.

Сила гегелівського генія дала йому можливість проникнути в розуміння глибокої сутності праці і його значення для становлення людини і суспільства. Лише шляхом праці, відповідно до Гегеля, людина створює засоби для задоволення своїх потреб. Так виникають економічна система і відносини. Вони ж у свою чергу лежать в основі соціальної диференціації людей.

Свою концепцію філософії історії Гегельвибудовує на основі принципів історизму, об'єктивності (закономірності) і монізму, що склали золотий фонд скарбниці світової філософії.

Подібно тому, як Абсолютний розум царює у світі, Гегельдуховно царював у Німеччині, захоплюючи своїми лекціями і працями. Він царює і понині у світовій філософії. Його критикують, але його вивчають і перед ним схиляються, як перед найбільшим генієм. Він входить у четвірку самих великих мислителів в історії людства: Платон, Аристотель, Кант і Гегель. Його праці складні для читання. Але якщо заглибитися в цю безодню геніальних думок, то від читання важко і навіть неможливо відірватися. У туманності його викладу раз у раз виблискують найглибокі і найтонші думки. Не можна не оцінити думку Гегеля, що він любив повторювати усе своє свідоме життя: "Я говорю завжди — прагніть до сонця, друзі, щоб незабаром поспіло щастя людського роду".


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. D) методу мозкового штурму.
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. I Метод Шеннона-Фано
 5. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 6. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 9. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 10. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 11. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 12. VI. Узагальнення та систематизація знань
Переглядів: 1171

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
І.Кант - основоположник німецької класичної філософії | Суб’єктивна діалектика Г.Фихте

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.