Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Наука як система знань

виховну, що дозволяє підвищити рівень освіченості у суспільстві.

Наука - це не просто сума знань про і навколишній світ, а точно сформульовані положення про явища та їх взаємозв'язки, закони природи та суспільства, що виражені за допомогою конкретних наукових понять та суджень. Поняття та судження є науковими, якщо вони отримані за допомогою наукових методів (як емпіричних, так і теоретичних) та підтверджені у процесі їх практичної перевірки.

Структура процесу пізнання може бути представлена за такою схемою:

Мета науки - пізнання законів розвитку природи і суспільства, їх впливу на предмети та явища, їх властивості та відношення, що здійснюється за допомогою логічного та абстрактного мислення.

 

Поняття є вищою формою прояву думки і відображають предмети та явища світу в їх конкретних та загальних ознаках, за допомогою яких і створюється система наукового знання.

 

Пошук, що спирається як на емпіричний фактаж, так і науковий факт, передбачає застосування різних методів наукового дослідження та призводить до узагальнень на типологічному рівні називається науковим.


 

Будь-який науковий пошук має відмінні особливості, до яких слід віднести


 

 

За цільовим призначенням виокремлюють такі види наукових досліджень:  

 


 

 

Між двома етапами дослідження є постановка проблеми, що означає: - визначення того, що є невідомим і потребує доведення; - формулювання питання, що відображає основний зміст проблеми, та обґрунтування його правильності важливості для науки; - виокремлення конкретних завдань, послідовність їх вирішення та методи, що при цьому застосовуються.  

 

Цей процес включає певні стадії та характерні форми, у яких існує та розвивається наукове знання, зокрема отримання, опис фактів та постановка наукових проблем, висунення гіпотези, нової ідеї, положення, формулювання теорії та органічне включення в неї доказових положень.


Таким чином, наукова теорія - це система суттєвих ідей, підходів та логічних принципів, за допомогою яких узагальнюється досвід, отримуються достовірні знання, відображається закономірний розвиток природи, суспільства, мислення на основі зв'язків між її поняттями.

 

Зміст наукової підготовки майбутнього спеціаліста у вищій школі слід розглядати як комплексне новоутворення, як єдність навчально-пізнавальної та науково-практичної роботи, в основі якої знаходиться програмно-цільовий метод планування та управління процесом навчання, що забезпечує інтеграцію дисциплін і водночас відображає сучасний рівень розвитку науки, її специфіку.

 

Деякі види творчих робіт, зокрема реферати, курсові та дипломні проекти, магістерські дисертації можна віднести до так званих навчально-дослідних робіт, у яких не вирішуються питання кардинально нових шляхів дослідження у будь-якій галузі науки, а лише ставляться завдання критичного огляду вже відомого або узагальнення на рівні експерименту (набутого практичного досвіду) як результату, що підтверджує вже відомий факт.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 3. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 4. III. Актуалізація набутих знань
 5. III. Контроль знань
 6. IV. Закріплення й узагальнення знань
 7. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 8. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 9. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 10. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 11. V. Закріплення знань
 12. V. Засвоєння знань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ | Методологія наукового пошуку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.