Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА


7.1. Сутність виробничої логістики

 

Виробництво в умовах ринку виживає тільки тоді, коли його керівництво замислюється над диференціюванням продукції, яку випускає, асортиментом цієї продукції. З часів командно-адміністративної системи змінилось відношення до поняття «ефективне господарювання». Ефективність зводиться до зниження витрат на всіх ланках технологічного процесу, що забезпечує оптимальні витрати часу та зниження собівартості продукції. Планування продукції засновується на тягнучій системі залежно від попиту, що склався на ринку товарів та від розміру замовлення клієнтів.

Особливого значення набуває поглиблення євро інтеграційних відносин і входження України до світової організації торгівлі.

У даному випадку сертифікуються не продукція, а саме виробництво, що й вимагає постійної роботи над якістю як виробництва, так і всього, що його забезпечує. Якісна гнучкість виробництва, залежно від попиту на ринку, забезпечується наявністю кваліфікованого персоналу, асортименту товарів та наявністю запасів.

Основними характерними ознаками виробничої логістики виступають: сталість, гнучкість, поступовість, прогнозованість та безперебійність.

При цьому велике значення має логістика з її націленістю на ефективний результат при управлінні матеріальними потоками.

Основними функціями виробничої логістики є:

- організація матеріальних потоків у виробництві;

- оптимізація запасів;

- впровадження системи управління якістю ресурсів;

- координація дій та відносин учасників логістичного процесу.

Активізація усередині виробничого процесу мають на меті управління матеріальними потоками та доведення інформації до окремих підрозділів. Узгодженість цілей та операцій між підрозділами та керівництвом надає можливість налагодити взаємозв’язок між внутрішніми та зовнішніми логістичними операціями підприємства. Підприємство, у такому випадку, забезпечує гнучкість та сталість матеріальних потоків і встановлення зовнішніх зв'язків між логістичними ланцюгами, а також створення оптимальної системи управління матеріальними потоками на підприємстві.

Логістику впроваджують для вирішення наступних задач:

Оптимізації оперативних витрат на виробництво основної продукції;

Організація та планування сталого процесу;

Забезпечення асортименту продукції;

Забезпечення гнучкості виробництва залежно від замовлень клієнтів;

Зниження трансакційних витрат на зв’язок із підрозділами і постачальниками;

Підвищення ефективності якості планування потреби в ресурсах;

Зниження рівня запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва й готової продукції;

Поліпшення якості продукції;

Впровадження системи управління якістю;

Оптимізація технологічного періоду виробництва

 

 

7.2. Система управління якістю у виробництві

 

Якість – це концепція, яка тісно пов’язана з основною метою задоволення споживачів у логістиці. Як визначає Ф.Прайс: «Надаючи споживачу сьогодні, що він бажає за ціною, яку він спроможний сплатити, згідно витрат, які ми можемо витримати знову, і знову надає йому щось найкраще завтра» [31].

Логістика забезпечує та гарантує споживачу задоволення доставленими продуктами та послугами за витратами, що надають можливість одержувати прибуток, або покривати витрати. Споживач не повинен бути здивований продуктами різної якості, тому управління якістю продукції – це невидимий процес, результати якого прямо впливають на результати задоволення споживачів.

Споживач, постачальник, переробник по різному розуміють поняття якість (таблиця 7.1)

 

Таблиця 7.1

Якість продукції Якість послуг
Виробництво: основні технологічні характеристики товару Приклад: розмір плода у фруктів, жирність масла Своєчасність: як довго споживач повинен чекати на послугу Приклад: транспортні послуги проведені чітко за графіком
Характерні риси: додаткові характеристики, що доповнюють товар та створюють додаткову вартість Приклад: очищені та порізані овочі в супермаркеті Повнота: надання послуг у повному обсязі згідно контрактів та документації Приклад: страхова компанія надає можливість застрахувати врожай, автомобіль, здоров’я
Надійність: ймовірність того, що продукт буде працювати належним чином протягом встановленого часу Приклад: робота валу буде дорівнювати 10 років Постійність: надання послуги кожному споживачу на заданому інтервалі та рівні Приклад: хліб до магазину надходить кожний ранок та увечері
Відповідність: ступінь відповідності продукту встановленим стандартам Люб’язність: яким чином підприємство, агентство поводиться із клієнтами
Міцність: як довго продукт буде використовуватись Приклад: строк зберігання молока не більше 3-х днів Доступність і зручність: простота отримання послуги Приклад: замовлення піци вночі по Інтернет
Обслуговування: простота та швидкість отримання ремонту. Надання додаткових послуг Точність: виконання послуги за зобов’язаннями
Естетичність: як продукт виглядає, пахне, який він на смак Приклад: смак вина, зовнішній вигляд зелені Чутливість: реакція підприємства на незвичайні ситуації, що можуть відбутися на підприємстві

 

Якість є результатом добре організованого процесу, який систематично управляється та має чіткий напрям. В логістиці використовуються дві системи контролю якості: менеджмент загального процесу якості (Total Quality Management - TQM), та міжнародні стандарти ISO 9000. Для визначення та усунення дефектів у виробництві при здійсненні технологічних операцій використовується модель «шість сигм».

Total Quality Management - система принципів управління, яка спрямована на підвищення якості у всіх логістичних функціях та рівнях підприємства. Принципами менеджменту якості є:

споживач визначає якість, задоволення споживача є основним пріоритетом;

керівництво повинно впровадити на підприємстві систему лідерства;

якість є основною вимогою у створенні стратегічного плану;

за якість відповідає кожний робітник на кожному організаційному рівні;

всі логістичні функції підприємства повинні сфокусуватися на поступовому підвищенні якості для досягнення стратегічної мети;

проблеми якості вирішуються через систему кооперації серед робітників та керівництва;

рішення проблем та поступове підвищення якості базується на використанні статистичних методів;

підвищення кваліфікації всіх робітників є основою поступового підвищення якості.

Система ISO 9000-2008- це документ, що включає три стандарти та п’ять видів вимог:

ISO 9000-2008 – системи управління якістю, основи та поняття;

ISO 9001-2008 – система управління якістю: вимоги. Цей стандарт надає перелік специфічних вимог до впровадження системи управління якістю. Ці вимоги розроблені з причини необхідності полегшення міжнародної діяльності, поліпшення контрактної системи, а також для кінцевого реєстрування підприємства.

ISO 9004-2008 – управління якістю. Інструкція для покращення виробництва. Цей стандарт включає задачі, які не були розкриті у ISO 9001-2008, та мають діло із поступовим покращенням роботи.

Стандарт має п‘ять статей вимог:

Стаття 4: Система управління якістю;

Стаття 5: Управління системою;

Стаття 6: Управління ресурсами;

Стаття 7: Збут продукції;

Стаття 8: Показники, аналіз та поліпшення процесу.

Система управління якістю декларує різноманітні види вимог, що включають розробку, апробацію та впровадження системи документації на підприємстві, можливість визначення, яким чином розроблена документація допомагає управляти системою якості продукції.

 

 

7.3. Системи управління внутрішньологістичним процесом

 

Внутрішньовиробничі системи охоплюють лише операції виробництва, транспортування, зберігання, розподілу, переробки, пакування усередині підприємства для поєднання операцій однієї з іншою. Крім того, внутрішньовиробничі системи пов’язані із системами управління матеріальними потоками. Наприклад «Kanban» співпрацює із «WMS» (система управління зберіганням продукції). Залежно від спеціалізації підприємства воно може зупинитись на виборі однієї з наступних систем.

MRP (Material Requirement Planning) – планування постачання матеріалів;

MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планування використання ресурсів на виробництво;

Lead Production – спрямоване виробництво;

Kanban – система обліку входу та виходу матеріального потоку;

ERP (Enterprise Resource Planning) – планування використання ресурсів підприємства;

CRP (Capacity requirements planning) -планування умовами продуктивності;

SCM (Supply Chain Management) – управління поставками;

CPC (Collaborative Product Commerce) – виробництво спільного продукту;

DRP (Distribution Resource Planning) – планування ресурсів розподілу;

YMS (Yard Management system) – система управління транспортними маршрутами.

MRP (Material Requirement Planning). Планування постачання матеріалів є системою, у якій матеріали, ресурси та компоненти надходять до виробництва згідно попиту на кінцевий продукт. Якщо попит на продукт знижується, то відповідно знижується попит на сировину та матеріали. Основною функцією системи є визначення кількості споживачів, що прагнуть купити продукт, та часу покупки. Основним документом системи враховується план реалізації продукції, який оцінює та планує подальший попит на продукцію. Ключовими елементами системи, що використовуються у системі розробки плану виробництва, є графік виробництва, відомість обліку матеріалів, відомість наявності інвентарю, програма планування постачання сировини та матеріалів, звіт про результати діяльності.

MRP II (планування використання ресурсів на виробництво) збудована на основі покращення системи MRP. Це дозволяє підприємству інтегрувати принципи логістики з фінансовими та операційними планами. Функції MRP II є замкнутим колом. Звичайна MRP система використовується у випадку, коли визначені задачі виробництва, визначені загальні вимоги згідно існуючого та запланованого попиту. У цій фазі MRP II об‘єднує виробничі, фінансові та маркетингові задачі разом. Інші операції, що пов’язані з трудовими ресурсами, транспортуванням, покупкою будуть задіяні у операційному плані.

Lead Production – спрямоване виробництво. Стратегія спрямованого виробництва базується на визначенні Муди (втрати, які при іншому їх використанні можуть принести додаткову вартість продукції чи послуг).

Система включає в себе 10 наступних ознак:

1) гнучкість ресурсів;

2) макети розстановки устаткування (осередки);

3) тягнуча система;

4) система Канбан;

5) малі партії;

6) швидке встановлення та обслуговування;

7) рівномірність виробництва;

8) підвищення якості;

9) продуктивне технічне обслуговування;

10) мережа постачальників.

Продуктивне технічне обслуговування поєднує у собі технічний ремонт і обслуговування з концепцією загальної системи управління якістю – залучення робітників, прийняття рішень на основі даних, система нульового дефекту та стратегічне фокусування. На підприємстві устаткування підлягає щоденному догляду, періодичній перевірці та профілактичним заходам за системою 5S, яка об‘єднує:

Sort – сортування: робоче місце вивільняється від усього, що не знадобиться при виконанні поточних виробничих операцій;

Set in order – раціональне розташування: визначення оптимального місця розміщення для кожного предмету (засобу виробництва), що необхідний у процесі виробництва;

Sweeping – утримання в чистоті: забезпечення та підтримка чистоти устаткування та робочого місця;

Standardize – стандартизація: дотримання стандартів чистоти устаткування та робочого місця, що прийняті на підприємстві;

Sustaining – сталість: щоденне дотримання правил роботи та обслуговування.

 

 

7.4. Ефективність виробничої логістики

 

У процесі виробництва необхідно враховувати моделі розташування обладнання та устаткування для зниження часу виробництва та витрат на переміщення машин та готової продукції. Існують три основних моделі (макет процесу, макет виробництва, макет фіксованої позиції) та три інтегровані моделі (сотовий макет, макет гнучкої виробничої системи, макет змішаної лінії зборки продукту).

Макет виробництва, або функціональний макет - це функціональне групування майже однакових операцій у відділі, або у робочому просторі. Прикладом може бути розставлений товар у супермаркетах: відділ бакалії, відділ свіжих овочів та фруктів, відділ сипучих товарів. Функціональний макет характеризується уривчастими операціями, великою часткою обслуговування, серійним виробництвом, що обслуговує різних споживачів з різноманітними потребами.

Модель продукту, або монтажні лінії застосовуються у технологічному процесі згідно послідовних операцій, які потрібні для виробництва конкретного продукту. Кожний продукт має свою лінію виробництва, яка збудована згідно специфічних умов виробництва даного продукту. Робочий потік спрямований від одного робочого місця до іншого, поки продукт не досягне кінцевої точки технологічної лінії. Для того, щоб збудовану лінію продукту застосувати до додаткових операцій, необхідно переобладнати устаткування. Макет процесу орієнтований на масове виробництво, або на виробництво продукту, попит на який високий та стабільний.

Макет фіксованої позиції використовується для виробництва продукту, що надалі не має можливості переміщатися з причин крихкості, громіздкості, тяжкості. Прикладом таких процесів є виготовлення фігур з морозива, льоду, розробка ландшафтних дизайнів садів. Продукт залишається нерухомим протягом усього циклу виробництва, а споруди, робітники, сировина задіяні у місті виробництва та реалізації продукту. Перевагою системи є врахування всіх вимог безпосереднього клієнта, недоліком – високі витрати на устаткування та обладнання та додаткові витрати на утримання робітників.

Сотові моделі поєднують у собі гнучкість моделі процесу та ефективність моделі продукту. Сотова модель групує різнорідні групи машин у робочому просторі, що називається сотою, для обробки продуктів з аналогічними формами або аналогічними умовами виробництва. Робочі місця по відношенню один до одного розташовані так, що рух матеріалу зводиться до мінімуму.

Макет гнучкої виробничої системи складається з безлічі програмованих машин, які пов'язані автоматизованою системою обробки матеріалів і контролюється єдиною комп'ютерною мережею. Система гнучка та ефективна у виробництві. Технологічні операції знаходяться одна за одною. Якщо необхідно змінити сировину чи будь які умови на будь якій операції, то автомат автоматично із набору компонентів, які знаходяться на технологічній операції, обирає за карусельним методом необхідний компонент і постачає його на лінію. Після цього продукт просувається на наступну операцію, де таким же чином йому добираються необхідні компоненти.

Макет змішаної лінії зборки виконує виробництво більш ніж одного типового продукту. Для цього визначається та зменшується зайвий час, що потрібен для виробництва варіативних продуктів. Робітники проходять перекваліфікацію для роботи на декількох робочих місцях відразу. Змінюється система розташування обладнання на робочих місцях для зручного переміщення робітників між робочими місцями.

Час циклу – це максимальна кількість часу, протягом якого продукт знаходиться на кожному виробничому чи технологічному процесі. Запланований період циклу розраховується на базі всього загального циклу виробництва продукту та кількості одиниць:

 

, (3.2)

 

де Cd – запланований час циклу;

Tp – час загального циклу виробництва;

Ud- запланована кількість товарів.

Крім того, період циклу може бути розглянутий як час між проходженням продукту кожної технологічної чи виробничої операції.

 

 

Час потоку = 15+15+35 = 65

Час циклу = 15; 15; 35

Фактичний час циклу = max {35} = 35

Знадобиться 65 хвилин, щоб продукт минув всі три технологічні операції. Час, який потрібний для закінчення виробництва продукту називається періодом потоку.

Фактичний цикл часу – це максимальний час проходження технологічної операції при виробництві продукту.

Ефективність використання часу - це оптимальне використання часу при виробництві продукту.

 

, (3.3)

 

, (3.4)

 

де ti – час завершення технологічної операції;

j – номер технологічної операції;

n – кількість технологічних операцій;

Ca – фактичний час циклу;

Cd– запланований час циклу.

Товар характеризується надійністю у процесі його використання. Залежно від того, яким чином був зроблений товар та на основі сировини якої якості, надійність може коливатись у 100% інтервалі. Математично, надійність продукту – функція надійності частин та складових із яких вироблений товар.

 

Rs = (R1)(R2) . . . (Rn), (3.5)

 

де Rs – надійність товару;

(Rn) – надійність n- го компоненту.

 

Наприклад, якщо при виробництві товару використовуються дві складові частини, надійність яких відповідно дорівнює 0,83 та 0,95, то продукт буде мати надійність

0,83*0,95= 0.79.

 

Однак, деякі компоненти у технологічному виробництві більш важливі, ніж інші. Виникає потреба підвищення надійності окремих частин. Для цього використовують резервні ресурси, що можуть бути задіяні у виробництві.

 

Rs = R1 + (1 – R1)(R2), (3.6)

 

де R1 – надійність ресурсу, що використовується у виробництві;

R2 – надійність резервного ресурсу, що може бути використаний як додатковий.

 

Наприклад, необхідно підвищити надійність ресурсу 0,83, який був наданий у першому варіанті. Надійність додаткового ресурсу дорівнює 0,9. Таким чином, можливо підвищити надійність ресурсу до рівня 0,83 + (1-0,83)(0,9) = 0,98.

Якщо мова йде про сільськогосподарське виробництво, то у випадку додаткових чистин виступає додаткове внесення добрив, застосування захисту засобів рослин, впровадження у виробництво нових сортів, тощо.

 

 


Читайте також:

 1. Бізнес-логістика в режимі INTERNET
 2. Виробнича логістика
 3. Глобальна логістика, нові передумови розвитку та вимоги
 4. Заготівельна логістика
 5. Лекція 7. Транспортна логістика
 6. Лекція 8. Логістика формування запасів
 7. Лекція 9. Логістика складування
 8. Логістика виробництва
 9. Логістика виробничого підприємства
 10. Логістика дистрибуції товарів
 11. Маркетингова політика розподілу й логістика
Переглядів: 1250

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ABC-XYZ аналіз | Питання та завдання для засвоєння основних положень теми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.024 сек.