Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Цикл трикарбонових кислот

Окиснення пірувату

У результаті катаболізму глюкози утворюється один з най­важливіших метаболітів — піруват, який є попередником бага­тьох продуктів.

Переважна більшість мікроорганізмів окиснює піруват до ацетил-коферменту А(ацетил-КоА). Утворення ацетил-КоА з піру­вату може здійснюватись у таких реакціях:

Піруват + КоА + НАД -» Ацетил-КоА + НАДН + СО2; (1)

Піруват + КоА + 2 Fd -> Ацетил-КоА + FdH + СО2, (2)

де Fd — фередоксин;

Піруват + КоА ~> Ацетил-КоА + Форміат. (3)

Реакція (1) каталізується мультиферментним nipyвamдeгідрогеназнам комплексом, що складається з трьох ферментів, одним з яких є піруватдегідрогеназа. Цей комплекс функціо­нує майже у всіх аеробних мікроорганізмів. У строгих анаеро­бів піруватдегідрогеназний комплекс відсутній.

Реакцію (2) каталізує фермент піруват:фередоксиноксидоредуктаза. Цей фермент у багатьох анаеробних бактерій (наприк­лад, у клостридій) має особливе значення.

Реакцію (3) каталізує фермент піруват-форміатліаза. Його виявлено у багатьох анаеробних бактерій, які виділяють мурашину кислоту (здійснюють мурашинокисле бродіння), зокре­ма у ентеробактерій, а також у фототрофних бактерій.

У дріжджів і деяких бактерій, які утворюють етанол, є чет­вертий фермент, що окиснює піруват:

Піруват —> Ацетальдетід + СО2. (4)

Фермент піруватдекарбоксилаза розщеплює піруват до ацетальдегіду та вуглекислого газу. Ацетальдегід потім відновлю­ється до етанолу.

У циклі трикарбонових кислот (ЦТК) відбувається окис-нення ацетил-КоА до СО2 з перенесенням відновлювальних екві­валентів на НАД, НАДФ, ФАД (рис. 6.6). Цей цикл був відкри­тий Г.А. Кребсом і Л.В. Еглестоном у тканинах тварин. Його інакше називають циклом Кребса або циклом лимонної кисло­ти. Назва "цикл лимонної кислоти" зустрічається рідко в нау­ковій літературі.

Ацетил-КоА вводиться у цикл в результаті цитпратсинтазної реакції, в якій оксалоацетат (щавлево-оцтова кислота) і ацетил-КоА конденсуються з утворенням цитрату. Цей етап ката­лізується ферментом цитратсинтазою. Далі під дією фермен­ту аконітатгідратази відбувається оборотне взаємоперетворен­ня трьох трикарбонових кислот:

Цитрат <-> цис-Аконітат <-> Ізоцитрат.

Рис. 6.6. Цикл трикарбонових кислот:

ферменти: 1 — піруватдегідрогеназа; 2 — цитратсинтаза; 3 — аконітаза; 4 — ізоцитратдегідрогеназа; 5 — 2-оксоглута-ратдегідрогеназа; 6 — сукцинаттіокіназа; 7 — сукцинатдегідрогеназа; 8 — фумараза; 9 — малатдегідрогеназа

 

Фермент ізоцитратдегідрогеназа каталізує реакції пере­творення ізоцитрату на 2-оксоглутарат. Ізоцитрадегідрогеназа може бути НАД - або НАДФ -залежною. Під дією 2-оксоглута-ратдегідрогенази з 2-оксоглутарату утворюється сукциніл-КоА, який перетворюється на сукцинат за участю ферменту сукцинаттіокінази. Перетворення сукциніл-КоА на сукцинат спря­жено з утворенням АТФ.

Сукцинатдегідрогеназа окиснює сукцинат до фумарату. Сукцинатдегідрогеназа переносить електрони від сукцинату на ФАД — флавінаденіндинуклеотид. Електрони від ФАД надхо­дять у дихальний ланцюг. НАД не використовується як акцеп­тор електронів у цій реакції.

На наступному етапі циклу фермент фумараза (фумаратгідратаза) приєднує до фумарата воду з утворенням малату. За допо­могою малатдегідрогенази відбувається дегідрування малату до оксалоацетату.

Всі реакції циклу є оборотними, за винятком утворення сукциніл-КоА.

Окиснення ацетил-КоА у циклі трикарбонових кислот дає дві молекули + СО2, вісім протонів, з яких шість — на рівні піридиннуклеотидів і два — на рівні флавопротеїнів. Крім того, утворю­ється молекула макроергічної сполуки.

Стехіометрія ЦТК:

Піруват -> З СО2 + З НАДН + ФАДН + АТФ.

Цикл трикарбонових кислот є основним джерелом НАДН, наступне окиснення якого у дихальному ланцюгу генерує АТФ у гетеротрофних аеробних мікроорганізмів.


Читайте також:

 1. Альдегід Реактив Толенса Кислота
 2. Білки – це високомолекулярні органічні біополімери, мономерами яких є амінокислоти.
 3. БІОСИНТЕЗ АМІНОКИСЛОТ
 4. БІОСИНТЕЗ ЖИРНИХ КИСЛОТ
 5. Біотехнологічне виробництво незамінних амінокислот
 6. Визначення золи, нерозчинної у хлороводневій кислоті
 7. Визначення реакції продуктів, кислотності і лужності.
 8. Винна кислота
 9. Властивості оксокислот хлора
 10. Вміст незамінних амінокислот у їжі
 11. Вуглекислотні вогнегасники ВВ-2 та ВВ-5
 12. Вуглекислотні Огнегасники ВВ-2 та ВВ-5
Переглядів: 3405

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пентозофосфатний цикл | ДИХАЛЬНИЙ ЛАНЦЮГІ ФОСФОРИЛЮВАННЯ (СИНТЕЗ АТФ)ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ ЕЛЕКТРОНІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.