Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Логіка самостійного вивчення та засвоєння матеріалу теми 1

План

1. Поняття аудиторської діяльності і системний підхід до її організації.

2. Суб’єкти аудиторської діяльності. Правова основа функціонування суб’єктів аудиторської діяльності. Професійна етика та правова основа відповідальності аудиторі.

3. Об’єкт і предмет аудиту.

4. Основні принципи організації аудиторської діяльності.

 

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

q поняття аудиторської діяльності;

q відмінності між поняттями “аудит”, “аудиторська діяльність”, “діяльність аудиторської фірми”;

q елементи системного підходу до організації аудиторської діяльності в аудиторській фірмі;

q поняття “суб’єкт аудиторської діяльності” (АД);

q правову основу функціонування суб’єктів АД;

q порядок сертифікації аудиторів;

q порядок внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;

q структуру САУ, АПУ;

q основи професійної етики аудиторів;

q правову основу відповідальності аудиторів;

q логіку визначення об’єкту і предмету аудиту;

q сутність основних принципів організації аудиторської діяльності. Основні відмінності між “принципами аудиту” і “принципами організації АД”.

 

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

q практично втілювати основний понятійний склад Закону України “Про аудиторську діяльність”;

q систематизувати нормативні документи, які регулюють проведення обов’язкового аудиту;

q визначати і систематизувати документи для державної реєстрації суб’єктів АД як суб’єктів підприємницької діяльності;

q визначати і систематизувати документи до внесення суб’єктів АД до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово (приватні аудитори) здійснюють аудит і надають інші послуги.

 

ключові терміни і поняття
Ø аудиторська діяльність Ø супутні аудитору послуги Ø системний підхід до організації АД Ø САУ, АПУ Ø аудитор Ø аудиторська фірма Ø сертифікація Ø Реєстр аудиторської фірми та аудиторів Ø професійна етика Ø професійна відповідальність аудиторів Ø принципи організації аудиторської фірми Ø об’єкти і параметри аудиту  

При підготовці реферату слід обов’язково вивчити зміст таких законодавчих та нормативних документів:

· Статут Аудиторської палати України, прийнятий засіданням Аудиторської палати України 28 жовтня 1993р.

· Статут Спілки аудиторів України, прийнятий з’їздом аудиторів України 14 лютого 1992р. (протокол №1).

· Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року із змінами і доповненнями.

· Закон України “Про власність” від 26 березня 1991р. із змінами і доповненнями.

· Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003р., №980-(V)).

· Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

 

При вивченні цього питання, студенту треба звернути увагу на те, що поняття “аудит” і “аудиторська діяльність” мають принципові відмінності, зокрема аудит це певна частина аудиторської діяльності, яку здійснюють фахівці обліково-економічних спеціальностей, назва посади яких аудитор.

Основне призначення аудиту – висловити власну думку про вірність (достовірність) та об’єктивність інформації, яка відображена в фінансовій звітності підприємства.

Сутність аудиту зводиться у підсумку до представлення інформації про ступінь можливої довіри до бухгалтерської звітності організації.

Згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність”, аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам (див.рис.1.1.).

У вітчизняній і зарубіжній літературі немає єдиної точки зору відносно сутності, мети та призначення аудиту. Якщо виходити з того, що аудитори вивчають процес накопичення інформації про факти і явища лише з однією метою – сформувати і висловити свою думку щодо правильності складеної суб’єктом господарювання звітності, то постає таке питання: якої звітності? Бухгалтерської чи фінансової.

При формування відповіді на це питання, треба звернутися до тлумачення звітності в П(с)БО1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Аналіз тлумачень (його слід зробити студенту самостійно) підтверджує, що поняття “бухгалтерська звітність” значно ширше ніж “фінансова звітність”. Власників (акціонерів) – засновників аудиту, - цікавить підтвердження якості саме тої інформації, яка систематизована у формах фінансової звітності.

 

Порядок відображення затрат на аудит
Обов’язковий та добровільний аудит
Суб’єкти аудиту
Надання інших аудиторських послуг
Практичне виконання аудиторських послуг
Методичне забезпечення
Базові вимоги до аудитора
Відпові-дальність (с.25,26, 27)
Спеціальні вимо- ги (с.24)
Обов’язки (с.23)
Права (с.22)
Базові організаційно-правові та інші вимоги до аудиторської фірми
Аудитор може здійснювати аудиторську діяльність
Визначення
Аудиторська фірма (с.6)
Аудитор (с.5)
Сертифікація аудиторів (с.12)
Суб’єкти аудиторської діяльності
Аудиторський висновок (с.7)
Звіт про наслідки роботи (с.21)
Обов’язкове проведення аудиту (с.10)
Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку (с.11)
Користувачі бухгалтерської звітності (с.9)
Публічна фінансова звітність (с.8.)
Підстави для надання послуг (с.20)
Загальні умови (с.19)
Порядок надання аудиторських послуг
САУ с.17,18
АПУ с.14, 15,16
Визначення аудиту
Організаційне забезпечення
Поняття аудиту (с.4.)
Управління аудиторською діяльністю
Поняття аудиторської діяльності (с.3.)

 

 


Читайте також:

 1. Cтатистичне вивчення причин розлучень.
 2. II. Мета вивчення курсу.
 3. III. Повторення вивченого матеріалу.
 4. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 5. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 6. IV. Вивчення нового матеріалу.
 7. IV. Вивчення нового матеріалу.
 8. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 9. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 10. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 11. IV. Подання нового матеріалу
 12. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
Переглядів: 434

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВІДМІННІСТЬ АУДИТУ ВІД РЕВІЗІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Забезпечення 2. Сукупність способів 3. Наслідок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.037 сек.