Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Написання правових термінів, що мають латинське походження

Запитання для перевірки засвоєння матеріалу

1. Назвіть основні поняття спадкового права?

2. Що таке заповіт і які умови його дійсності?

3. Хто може бути спадкоємцем за заповітом?

4. Що таке обов'язкова частка спадщини?

5. Коли настає спадкування за законом?

6. Хто може бути спадкоємцем за законом?

7. Хто успадковує за правом представлення?

8. Час відкриття спадщини?

9. Які дії слід вчинити для прийняття спадщини?

10. Що таке легати й фідеїкоміси?

 

 

Jus — право

Jus civile — цивільне право

Jus praetorium — преторське право

Jus gentium — право народів

Jus publicum — публічне право

Jus privatum — приватне право

Aequitas — справедливість

Pater families — домовладика, глава сімейства

Pater est quern nuptiae demonstrant — батько є той, на кого показує шлюб

Dominis sentit periculum — власник несе ризик випадкової загибелі речі

Prior temporepotior jure — перший в часі — сильніший в праві

Periculum est in mora — ризик випадкової загибелі (речі) несе сторона, що припустилася прострочки

Nemo debet bis puniri pro uno delicto — ніхто не може бути покараний двічі за одне і те саме правопорушення

Jus est ars boni et aequi — право є мистецтво добра і спра­ведливості

actio in rem — речовий позов

actio in personam — особистий позов

restitutio in integrum — поновлення в початковий стан

vim fieri veto — забороняю чинити насильство (самоуправ­ство)

minor aetas — неповнолітній

dolus — обман

error — помилка

metus — погроза

Ex turpi causa actio non oritur — із незаконної підстави по­зов не виникає

Consortes litis — учасники судового засідання

Audiatur et altera pars! — хай буде вислухана і друга сторо­на!

Si in jus vocat, ito — якщо кличуть тебе на суд, йди

Unus testis — nullus testis — один свідок — не свідок

Confressus pro judicato Jiabetur — той, хто визнав позов, програв справу

Praesumptio juris — юридична презумпція

Alibi — відсутність в момент вчинення злочину

Magna vis est conscientiae judicis — велика сила совісті судді

Onus probandi — обов'язок доведення

Actore non probante re, bus absolvitor — при недоведенні позову, відповідач звільняється

Judex damnatur, cum nocens absolvitor — суддя підлягає осуду, якщо злочинець виправданий

error juris— юридична помилка

Manifestom non eget probatione — очевидне не нотребує доказу

Non bis eadem re — не можна вдруге порушувати одну й ту ж саму справу

Nullum crimen, nulla poena sine lege — немає злочину, немає покарання, якщо він не передбачений законом

Testis oculatus pluris est, quam audiatur decern — один оче­видець вартий десяти тих, що чули

Absentia — відсутність на місці і в часі

Accusatio — звинувачення

Culpa — вина у формі необережності, необачності

Definitio — роз'яснення юридичних понять

Delictum— правопорушення, заподіяння шкоди

Deportatio — найсуворіший вид вигнання

Dicere — говорити, стверджувати в процесі

Instrumentum vocale — знаряддя, що вміє говорити

Caput — суб'єкт права, правоздатність

Status libertatis — статус свободи

Status civitatis — статус громадянства

Status familiae — сімейний статус

capitis deminutio — зміни в статусі

capitis deminutio maxima — найбільші зміни в статусі

capitis deminutio media — середні зміни в статусі

capitis deminutio minima — найменші зміни в статусі

persona sui juris — персона (особа) свого права

persona alieni juris — особа чужого права

jus conubii — право вступати в шлюб з римською грома­дянкою

jus commercii — право торгувати

infantes — діти до 7 років

impuberes — дівчатка з 7 до 12 років, хлопчики з 7 до 14 років

infamia — ганьба, безчестя

hostes — вороги

Servi res sunt — раби є речі

Quod attinet ad jus civile servi pro nullius habentur — з погля­ду цивільного права раби є ніщо Cum servo nulla actio est — у відносинах з рабом позову немає Summa divisio de jure personarum haec est, quod omnes ho­mines aut liberi sunt aut servi — найвищий правовий поділ суб'єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби

Servus nullum caput habet — раб не правоздатний Libertini sunt, qui ex justa servityte manumissi sunt — лібер-тіни — відпущені на свободу із законного рабства

Libertas est potestas faciendi id, quod jure licet — свобода є можливість робити те, що дозволено по праву Libertas inaestimabilis res est — свобода безцінна річ Vocantur autem peregrini mi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt — перегріни — це ті, що колись воювали проти Римської держави зі зброєю в руках і були переможені Civis Romanus sum — я римський громадянин gestor negotiorum — повірений в справах persona grata — бажана особа, дипломат Fiscus semper idoneus successor est et solvendo — фіск (дер­жавна скарбниця) завжди надійний і платоспроможний на­ступник

Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet — товарист­во — це своєрідне братство

Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt — компаньйони — це ті, хто належать до одного і того ж самого товариства Universitas non delinquit — корпорація не може вчинити

правопорушення Culpa in concreto — вина членів товариства

Civitas — держава

Civitas Romana — римська держава, римське громадянство

Consilium — нарада, рада

Patronus — покровитель і захисник клієнта

Plebs — народ, натовп

Potestas — влада

Sapiens — мудрий, розумний

Sententia — вирок, судове рішення

Stipendium — податок, дрібна монета

Traditio — передача права власності

До V розділу

familia— сім'я

matrimonium iustum — законний римський шлюб

cum manu — шлюб під рукою (владою) чоловіка

sine maau — шлюб без руки (влади) чоловіка

donatio propter nuptias — дарування з боку чоловіка

dos — придане

arrogatio — усиновлення осіб свого права

adoptio — усиновлення осіб чужого права

donatio ante nuptias — дарування між зарученими

legitimatio — узаконення

emancipatio — звільнення з-під батьківської влади

tutela — опіка

сига — піклування

concubinatus — фактичний шлюб, коли є перешкоди до вступу в законний шлюб

adoptio naturam imitator — усиновлення наслідує природу

familia —... jure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aufcjure subiectae... communi jure filiam dicimus omnium agnatorum... — відповідно до при­ватного права сім'ю утворюють сукупність осіб, природно або юридично підпорядкованих одній особі... відповідно до за­гального права (суспільства), сім'ю утворюють всі агнати...

Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt in multis juris nostri articulis deterior est condicio feminoram quam masculorum — за багатьма приписами нашого права становище жінки гірше становища чоловіка

Filius — син «Filii» appellatione omnes liberos intellegimus — Кажучи «син», ми розуміємо всіх дітей

Cognati — кровні родичі

Familiam dicimus omnium agnatorum — сім'ю утворюють всі агнати

Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati — агнати — це пов'язані спорідненням через осіб чоловічої статі, ніби батьківські родичі

Qui per feminas coniunguntur, cognati tantum nominantur — когнатами називаються родичі з материнського боку

Familia Romana ex viro, femina, liberis servisque constabat — рим­ська сім'я складалася із чоловіка, дружини, дітей і рабів (слуг)

Mater semper est certa — мати завжди достеменно відома

Pater is est quern nuptiae demonstrant — батько той, на яко­го свідчить факт шлюбу (тобто батьком вважається чоловік матері дитини)

Pater familias appellator, qui in domo dominium habet — бать­ком сімейства вважається той, кому належить влада в домі (тобто домовладика)

Jus vitae necisque — право життя і смерті

Patria potestas — батьківська влада

Manus mariti — влада чоловіка (над дружиною)

Filii uxor loco filiae habebatur — дружина сина вважалась дочкою

Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est — хоча придане входить до складу майна чоловіка, воно, проте, на­лежить дружині

Si pater filium ter venum duit (-vendit), filius a patre liber esto — якщо батько тричі (підряд) продавав сина (в рабство), той ставав свободним, тобто особа свого права

Patronus si clienti frauddm fecerit, sacer esto — якщо патрон заподіє шкоду клієнту, хай буде проклятий

Nudus — (голий) — позбавлений правового захисту

Liber — вільна людина

До VI і VII розділів

actio in rem — речовий позов

actio in personam — особистий позов

res mancipi— манципні речі, тобто такі, які вимагають спеці­ального обряду при передачі права власності на них

res пес mancipi — неманципні речі

mancipatio — обряд (ритуал), який виконувався при пере­дачу права власності на особливо цінні речі (земля, раби, робочий скот)

res corporales — тілесні речі

res incorporates — безтілесні речі

quo tangere potest — які можна відчути дотиком

quo tangere non potest — які дотиком відчути не можна

res mobiles — рухомі речі

res пес mobiles — нерухомі речі (нерухомості)

Superficies solo cedit — зроблене над поверхністю слідує за поверхністю

res in commercio — речі, що знаходяться в торговому обо­роті

res extra commercium — речі, вилучені з торгового обороту genus — рід, родові речі, які визначаються числом, вагою

або мірою species — індивідуально визначена річ genus non pent — родова річ не гине dominus sentit periculum — ризик випадкової загибелі (речі)

несе власник res quae usu consumuntur — речі, які можна споживати res quae usu non consumuntur — речі, які не споживаються fructus — користь, плоди, фрукти, молоко, приплід тощо fructus naturales — природні плоди

fructus civiles — цивільні плоди (доход, прибуток, проценти) familia — домашнє господарство, сукупність сімейного

майна possessio — володіння detentio — тримання

corpus possessions — фактичне обладания річчю animus possessions — намір вважати дану річ своєю precarium — безплатне і тимчасове користування чужим

майном (річчю)

sequester— довірена особа, якій передається опірна річ на збереження

Nemo sibi causam possessionis mutari potest — ніхто не може сам змінити собі підставу володіння

Nemo ad alteram plus juris transferre potest quam ipse habet — ніхто не може передати іншому більше прав, ніж сам має

possessorium — захист фактичного володіння, за яким не допускається посилання на право

petitonum — цивільний спір, за яким необхідно доводити право

Interdictum retinendae possessionis — інтердикти для утри­мання наявного володіння

Interdictum recuperandae possessionis — інтердикти для по­вернення насильно втраченого володіння

Interdictum uti possidetis — інтердикти для захисту володін­ня нерухомими речами

Interdictum possessorium — забезпечує покупцеві встанов­лення володіння речами, купленими з публічних торгів

Interdictum utrubi — інтердикти для захисту володіння ру­хомим майном

Interdictum unde vi — інтердикт надавався володільцю, на­сильно позбавленому володіння

Interdictum de precario — інтердикт надавався власнику проти прекариста

«Rei» appellatione et causa et jura continentur — назвою «речі» охоплювались юридичні відносини і право

Vim vi jepellere licet — насильство дозволяється відбивати силою

Res peril domino — річ гине (на збиток) своєму власнику Nihil commune habet proprietas cum possessione — немає нічого спільного між власністю і володінням

Possessio appellate est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit — (поняття) володі­ння походить, як вчить Лабеон, від «седес» — сидіння (по­сідання), будучи ніби володінням, оскільки воно утримуєть­ся тим, хто на ній (землі) сидить Melior est causa possidentis — становище володільця краще Interdictum quod vi aut clam — інтердикт про поновлення в попередній стан або про відшкодування збитків проти того, хто допустив силу проти володільця або захопив володіння таємно

До VIII розділу

Dominium, proprietas — власність

Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nihilo minus ejus manet, qui dominus esse non vult... — різниця між власністю і володінням: власність залишається за власником, навіть якщо він сам не хоче ним бути

... duorum in solidum dominium vel possessionem esse non posse — ні власність, ні володіння не може належати двом особам в цілому

Plerique putaverunt nullum de domo sua in jus vocari licere quia domus tutissimum cuique refugium atque receptaculum sit — багато хто думає, що нікого не дозволяється викликати в суд із його дому, бо дім є найбезпечнішим пристановищем і приютом

Nemo de domo sua extrahi debet — нікого не можна силою витягти з його дому (на суд або в тюрму) Domus — будинок, житло

Dominium ex jure Quiritum — власність по праву квірітів Dominus — господар, хазяїн, власник Jus possidendi— право володіти Jus utendi — право користуватися Jus abutendi — право розпоряджатися Jus fruendi — право одержувати прибутки Jus vindicandi — право захищати In jure cessio — уступка права

In bonis habere — мати у своєму майні (бонітарна власність) Dominium ex jure privatum — власність за приватним пра­вом Pars pro indiviso — частка права на річ в цілому Communio, condominium — спільна власність Modus acquirendi — спосіб набуття права власності Titulus acquirendi — титул набуття права власності occupatio nullius — заволодіння нічиєю річчю specificatio — переробка речей usucapio —-»набуття права власності по давності accessio — прирощення, приєднання речей Res nullius cedit primo occupanti — безхазяйна річ слідує за тим, хто її першим захопив

Traditionibus dominia reram, non pactis nudis transferrentur — власність переноситься передачею, а не голою угодою Causa justa possessionis — правова підстава володіння Rei vindicatio — віндикаційний позов Actio negatoria — негаторний позов Vim dicere — оголошення про застосування сили Actio Publiciana — публіціанський позов Ubi rem meam invenio, ibi earn vindico — де знаходжу свою річ, там її віндикую

Is qui actionem habet ad rem recuperandum, ipsam rem habere videtur — Хто має речовий позов, той вже ніби обладає са­мою річчю

Minus est actionem habere quam rem — вигідніше мати саму річ, ніж (один лише) позов Totius corporis pro indiviso pro parte dominium habet — кож ний із співвласників має часткове право власності на річ в цілому

Ager publicus — державна власність на землю в Стародав­ньому Римі

Dominium juris gentium — власність по праву перегрінів

Ager populi Romani — провінційна власність (на землю)

Mancipatio imaginaria quaedam venditio, quod ad ipsum jus proprium civium Romanoram est — манципація є формальна передача, продаж власності, яка відноситься до самого пра­ва римських громадян (квірітів)

Injure cessio fit per tres personas: injure cedentis, vindicantis, addicentis — процесуальна уступка здійснювалася в присут­ності трьох осіб: продавця, покупця і претора

Usucapio est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti — набувальна давність є набуття права власності безперервним володінням протягом певного часу, встановленого законом

In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis competere... aut cum actio ex diverso adversario est negativa — речовий позов має місце тоді, коли ми закладаємо позовну вимогу про те, що тілесна річ наша або що нам належить яке-небудь право... або якщо проти­лежна сторона має негаторний позов

Rem alienam distrahere quern posse nulla dubitatio est... sed res emptori aufferri potest — чужу річ без сумніву можна про­дати... проте вона може бути відібрана у покупця

Nemo invitus compellitur ad communionem — ніхто не при­мушується до спільної власності проти його волі

Quod evincitur in bonis non est — речі, що підлягають евікції (відсуджений) по суду) не можна відносити до майна

Non omne quod licet honestum est — не все, що дозволяєть­ся, гідне поваги

Sine materia nulla species effici potest — без матеріалу не­можливе ніяке творіння

Meum est, quod ex re mea superest, cuius vindicandi jus habeo — те, що залишилося від моєї (зіпсованої) речі, належить мені і я маю право це витребувати

Semel malus semper praesumitur esse semel — хто раз погано себе зарекомендував, завжди буде вважатися поганим

До IX розділу

Servitus in faciendo consistere non potest — сервітут не може полягати в здійсненні яких-небудь позитивних дій

Praedium dominans — пануюча земельна ділянка

Iter — право проходу пішки

Via — право проїзду возом з вантажем

Actus — право прогону худоби

Aquaeductus — право водопроводу

Aquaehaustus — право брати воду

Pecoris ad aquam appulsus — право прогону худоби на во­допій

Jus praediorum urbanoram — право користування чужою міською землею

Servitus protegendi — право робити собі дах або навіс

Servitus tigni immitendi — право спирати балку на чужу стіну

Servitus oneris ferendi — право прибудовувати будівлю до чужої стіни

Servitus stillicidii — право стоку дощової води на чужу землю

Servitus fiuminis — право відводити воду

Servitus cloacae — право відводити нечистоти

Servitus ne prospecti officiatur — право вимагати усунення перешкод, які можуть зіпсувати вид ц

Servitus ne luminibus officiatur — право вимагати, аби не були забудовані вікна

servitus altius non tollendi — право зведення будівлі не вище встановленої висоти

Usufructus — право користування чужою річчю і одержан­ня прибутків від неї

Usus — право користування чужою річчю без одержання прибутків від неї

Habitatio — право користуватися чужим приміщенням

Gperae servorum vel animalium — право користуватися по­слугами рабів або тваринами для задоволення власних потреб

Servitus in faciendo consistere nequit — не допускається сер­вітут сервітута (тобто сервітут не можна зробити само­стійним), він завжди служить іншому

Iter est jus eundi per fundum alienum — земельний сервітут, що включає в себе право проходу по чужому полю

Aquaeductus est jus aquam ducendi per fundum alienum — акведук є право проводити воду через чужу земельну ділян­ку

Usufructus est jus alienis rebus utendi fraendi salva rerum sub­stantia — узуфрукт є право користування чужою річчю і ви­лучення з неї плодів без зміни самої речі

Superficies solo cedit — наземні будівлі і насадження нале­жать землі

Pignus proprie dicimus, quod ad creditorem transiti hypothecam, cum non transit nee possessio ad creditorem — застава — це якщо річ переходить до кредитора: іпотека — це якщо річ до кредитора не переходить навіть у володіння

Re corporali extincta, pignus hypothecave perit — при заги­белі матеріальної речі застава припиняється

Par in parem non habet iurisdictionem — рівний проти рівного не має юрисдикції (принцип судового імунітету іноземної держави)

Pignus manente proprietate debitoris solam possessionem tran-sfert ad creditorem — при заставі типу пігнус тільки воло­діння переноситься на кредитора

Servitus fundo utilis esse debet — сервітут має бути корис­ним для земельного володіння

Servitutes per partes adquiri nee imponi possunt — сервітут не можна ні набувати, ні покладати по частинах Nulli res sua servit — не може бути сервітуту на власну річ jus emphyteuticum— право користування чужою землею Superficies — право користування чужою землею для забу­дови

 


Читайте також:

 1. Архітектурні посередники мають матеріальну основу. Вони закріплюють реальний стик - соціально важливий, функціонально насичений, домінуючий у ландшафті, візуально активний.
 2. Банківські правовідносини мають такі самі характерні риси, що властиві усім видам правовідносин, але в них є і свої специфічні ознаки.
 3. Батьки мають право звернутися за захистом прав та інтересів дітей і тоді, коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким захистом.
 4. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 5. В крайньому випадку, записи мають бути тезисні, в які ви можете заглянути у крайньому випадку (при загрозі краху, загибелі тощо).
 6. Вектори рівні, якщо вони колінеарні, мають однакові напрями і рівні модулі.
 7. Види адміністративно-правових відносин
 8. Види адміністративно-правових норм
 9. Види адміністративно-правових норм.
 10. Види грошей та їх походження
 11. Види і загальна характеристика правових актів.
 12. Види молочнокислих бактерій, які мають важливе значення для промисловості
Переглядів: 1237

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність і характеристика легатів і фідеїкомісів. | Написання правових термінів, що мають латинське походження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.