Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вивчення психологічних особливостей сенсомоторної та мисленнєвої діяльності школяра

План.

Лекція 9. Методи діагностування професійно важливих властивостей та якостей особистості школяра

1. Вивчення психологічних особливостей сенсомоторної та мисленнєвої діяльності школяра.

2. Вивчення уваги, пам’яті, емоційно-вольової сфери школяра.

3. Діагностика особистісних костей і соціальних характеристик особистості.

4. Аналіз рівня знань, умінь та навичок за допомогою діагностики навчальних досягнень і спостереження.

5. Медичний аспект професійної діагностики.

Література:

1. Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система, методов профессиональной ориентации. Кн. 1. Основы профессиональной ориентации: Учеб.-метод. пособие. — К.: МЗУУП, 1993 — 164 с.

2. Захаров Н. Н., Симоненко В. Д. Профессиональная ориентация школьников. — М.: Просвещение, 1989. — 192 с.

3. Киселев С.Н., Нискородов В.В., Цыбулько Г.Я. Диагностические методы в профессиональной ориентации. – Славянск: «Печатный двор», 2001. – 200 с.

4. Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 120 с.

5. Профорієнтаційна робота психолога / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Шк.світ, 2007. - 128 с.

6. Соловйова Л. Система профорієнтаційної роботи в школі // Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 120с.

 

 

У трудовій діяльності тією чи іншою мірою виявляється все різноманіття і всі особливості психіки людини. Однак, у залежності від специфічних вимог професій, ці прояви різні. Для вивчення й опису цього різноманіття в практиці використовується визначена послідовність дій діагноста. На початку вивчаються психологічні особливості, сенсомоторной і розумової діяльності, потім досліджується увага, пам'ять, емоційно-вольова сфера і соціальні характеристики особистості, рівні знань, умінь і навичок, необхідних для оволодіння професією.

 

Методи вивчення психомоторики. Основою більшості видів професійної діяльності є різні робочі рухи, дії, кожна з яких характеризується визначеною метою, тимчасовими, силовими і просторовими параметрами. До функцій психомоторних проявів відносять вимірювальні, співвідносні, власне пізнавальні компоненти рухів, характерні для різних виробничих операцій, відтворені в просторі і часі, різноманітні форми і види рухових реакцій, а також складно координовані техніко-тактичні дії.

Існує велике розмаїття методик для виміру сенсомоторних характеристик людини. Перелічимо лише, назви найбільш відомих з них:

1. Вимір м'язової сили кистей рук за допомогою динамометра.

2. Вимір швидкості простих сенсомоторних реакцій.

3. Визначення сили нервової системи за допомогою теппінг-тесту.

4. Визначення балансів збуджувального і гальмівного процесів за допомогою кінематометричної методики.

5. Вимір ригідності-пластичності на психомоторному рівні.

6. Вимір статичного і динамічного тремору рук.

7. Вимір координаційних характеристик за допомогою методики "супорт".

Методи виміру інтелекту. У профорієнтації задача інтелектуальної диференціації пов'язана в першу чергу з добором для навчання, а також вирішення конкурсних проблем при вступі на роботу. У подібних ситуаціях загальний рівень здібностей абітурієнтів або претендентів на посади можна перевіряти, користуючись широко відомими методиками виміру інтелекту - тестами Айзенка, Равенна, Векслера.

Просторові представлення - важлива особливість інтелекту, що є структурним компонентом розумової діяльності людини при рішенні різного роду задач. Уміти представити свої дії з предметами, думкою змінювати ці дії відповідно до завдання, створювати на цій основі нові образи неможливо без включення в розумову діяльність просторових представлень.

Розглянемо методику виявлення й оцінки просторових представлень старшокласників. Сутність методики полягає в знаходженніі однакових пар кубиків із запропонованої безлічі їх. Для проведення обстеження необхідні: протокольні бланки, робочі "Б" і тренувальні "А" бланки, годинник, олівці.

Дана методика може бути використана як при індивідуальному, так і при груповому іспиті школярів. Учнем роздають робочі і тренувальні бланки і реєстраційні аркуші. При груповому обстеженні школярі, що сидять за одним столом (партою), одержують робочі бланки різних варіантів. На початку роботи вони заповнюють анкетну частину протокольного листа і відкривають тренувальний бланк "А". Робочий бланк при цьому повинен лежати лицьовою стороною до поверхні столу (тильною стороною до випробуваного).

Учням пояснюють наступне. У першому (верхньому) ряду бланка "А" розміщені п'ять кубиків, відзначені буквами а, б, у, м, д. На всіх сторонах кубиків нанесені знаки, частина з яких знаходиться на видимих гранях. В другому (нижньому) робочому ряді розташовані такі ж кубики, але розміщені вони в іншому порядку і розвернуті до нас іншими гранями. Кубики цього ряду позначені цифрами 01, 02, 03, 04, 05. Завдання полягає в тому, щоб знайти однакові пари кубиків, тобто визначити, якому з кубиків першого ряду (позначеного буквою) відповідає кубик другого ряду з номером 01, потім 02, і т.д.

Для того щоб вирішити ці задачі, варто подумки працювати з кожним кубиком, повертати або перевертати його, увесь час співставляючи з тим або іншим кубиком першого ряду. Так, наприклад, кубик 01 по знаках на своїх гранях схожий на кубик а. Якщо правильно повернути кубик 01, то можна переконатися, що він дійсно відповідає кубику а. Визначивши цю відповідність, учень повинен закреслити в листі відповідей косою лінією букву "а", а в другому ряді - 01. Так треба розглянути всі кубики.

Далі учням дається наступна інструктивна вказівка: "Якщо ви помилилися і закреслили не ту букву, перекресліть її ще раз і одною рискою перекресліть потрібну букву".

Вчитель (консультант) надає можливість учням самостійно переглянути тренувальні приклади і провести ще раз операції ототожнення фігур. Переконавшись, що задача зрозуміла, а методика проведення іспиту засвоєна всіма учнями, вчитель переходить до основної частини роботи. Він пропонує: "Відкладіть тренувальні бланки. По моїй команді ви перевернете ті бланки, що лежать на ваших столах (робочі бланки), і почнете самостійну роботу, аналогічну тій, яку ви вже виконували. Час роботи обмежений, тому працювати треба швидко і разом з тим точно. За командою роботу треба припинити і перевернути бланки. Почали!".

Після закінчення 5 хв. учитель дає команду про припинення роботи. На все дослідження відводиться 15 хв. Потім обробляють результати. За допомогою таблиць для двох варіантів підраховують кількість правильних рішень і далі співвідносять отримані результати зі шкалою оцінок.

Оцінками відзначають рівні прояву просторових уявлень у випробуваних. Чим вище оцінка, тим яскравіше виявляється ця можливість в учнів і тим ефективніше здійснюється в них практична діяльність, пов'язана з використанням різних образів і оперуванням просторовими представленнями.


Читайте також:

 1. Cтатистичне вивчення причин розлучень.
 2. II. Мета вивчення курсу.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 5. IV. Вивчення нового матеріалу.
 6. IV. Вивчення нового матеріалу.
 7. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 8. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 9. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 10. V. Вивчення нового матеріалу.
 11. V. Етичні правила психологічних досліджень
 12. V. Питання туристично-спортивної діяльності
Переглядів: 933

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання 2. Дружба. | Класифікація методів навчання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.